Obwieszczenie o udziale społeczeństwa


Wójt Gminy Dobroń informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przobwieszczenie o udziale spoleczenstwaystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża Dobroń Duży II.

 

Wyświetleń 2 400