Zmiany w gospodarce odpadami po 1 lipca


1lipiec

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych zaczną obowiązywać po 1 lipca 2013 roku.

Od 1 lipca już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna będzie za zorganizowanie odbioru i nadzór nad wywozem odpadów komunalnych.
Odpady będą odbierane z tych samych miejsc co dotychczas, zmieni się jedynie podmiot, który będzie organizował wywóz – to już nie będzie firma prywatna, a gmina. Firma, która będzie realizowała tę usługę, zostanie wyłoniona w drodze przetargu.

Na zmianach najlepiej wyjdą osoby segregujące odpady. Segregujący będą płacić mniej od tych, którzy odpadów nie segregują.

Należy pamiętać, aby skutecznie rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz odpadów komunalnych.
W przypadku umów zawartych z firmą EKO – REGION Sp. z o.o. należy oczekiwać wypowiedzenia umowy ze strony tej firmy. Pierwsze porozumienia o rozwiązaniu dotychczasowych umów będą roznoszone przez inkasentów wraz z fakturami za I kwartał 2013 r.
W przypadku umów zawartych z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach (dawniej Kalwinek) należy pamiętać o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy i kontaktować się z w/w przedsiębiorstwem osobiście.
Aktualne umowy powinny ulec rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 r.

Uwaga !!!
Osoby, które się spóźnia z wypowiedzeniem lub nie dopilnują tego obowiązku, mogą być zmuszone do płacenia podwójnej opłaty za wywóz odpadów (na rzecz gminy oraz z tytułu dotychczasowej umowy)!

Wyświetleń 2 058