Eko-Region – pismo w sprawie rozwiązywania umów na odbiór odpadów


ekoregion Przekazujemy Państwu do wglądu pismo od Firmy EKO-REGION Sp. z.o.o. dotyczące rozwiązywania umów na odbiór odpadów z klientami indywidualnymi.

Wszystkie umowy zawarte ze Spółką zostaną zamknięte z dniem 30 czerwca 2013 r., a żaden klient nie zostanie obciążony opłatą za wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 r.

Oświadczenia o rozwiązywaniu umów będą dostarczane przez inkasentów, nie ma konieczności wypowiadania umów ze Spółką EKO-REGION.

ekoregion -> kliknij

Wyświetleń 2 101