Nabór do Projektu „Krok ku lepszej przyszłości” 2013


logo_NSS_CDR_9_0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że rozpoczyna nabór do udziału w projekcie systemowym „Krok ku lepszej przyszłości” 2013r. współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu będzie aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy.

Wsparciem zostanie objęta grupa osób bezrobotnych, nieaktywnych  zawodowo w wieku produkcyjnym, korzystających z różnych form pomocy społecznej. W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, uzupełnić wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym, uzyskać wsparcie specjalistyczne, zwiększyć swoją aktywność społeczną.

 

Oferowane formy wsparcia to:

►  warsztaty i poradnictwo psychologiczne,

►  warsztaty i poradnictwo z doradcą zawodowym,

►  wsparcie finansowe i rzeczowe – zasiłki celowe i specjalne,

►  szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu,

►  możliwość uzupełnienia i podniesienia wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym,

►  możliwość odbycia stażu,

►  nabycie i zwiększenie aktywności społecznej.

 

Informacje na temat projektu:

Osoby do kontaktu:

Żaneta Jarzyńska

Beata Strzyżykowska

pracownicy socjalni ds. projektu

„Krok ku lepszej przyszłości”

 

Telefon do kontaktu:

43 677 26 83  wew. 129;    506 187 074

Wyświetleń 1 208