Kontakt

Urząd Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń 
godziny pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00;
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu do wnoszenia podań, wniosków, skarg droga elektroniczna jest dostępna na portalu ePUAP /0018dfoqmz/skrytka – http://epuap.gov.pl >>

NIP: 831-13-20-679 

Nr kont bankowych Urzędu Gminy w Dobroniu:

Bank Spółdzielczy PA-CO BANK Pabianice

74 8788 0009 0400 2411 2015 0015

 • oplata od posiadania psów
 • oplata skarbowa
 • oplata targowa
 • oplata za wieczyste użytkowanie gruntów
 • czynsz dzierżawny
 • należności z tytułu kupna mienia gminy
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • inne niepodatkowe należności
 • opłata skarbowa za ślub po za lokalem USC – 1000 zł
 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
 • pozostałe opłaty skarbowe związane z USC, ewidencją ludności i dowodami osobistymi

95 8788 0009 0400 2411 2037 0021

 • wadia
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów

43 8788 0009 0400 2411 2034 0014

 • opłata za udostępnienie danych osobowych 31 zł
 • udziały przekazywane gminie przez urzędy skarbowe

63 8788 0009 0400 2411 2015 0019

 • wpłaty za wodę i ścieki

Wykaz stanowisk/referatów wraz z numerami telefonów i adresami email

43 677 26 83

43 677 21 30

43 675 57 79

43 677 21 44

fax. 43 677 26 79

Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko Nr. telefonu, adres e-mail
Wójt Gminy mgr Robert Jarzębak
sekretariat@dobron.ug.gov.pl
Sekretariat Gabryela Kluch
wew. 111,
sekretariat@dobron.ug.gov.pl
Sekretarz Gminy inż. Mirosław Rżanek
wew. 121,
sekretarz@dobron.ug.gov.pl
Skarbnik Gminy mgr Ilona Mudzo
wew. 118,
skarbnik@dobron.ug.gov.pl
Księgowość Budżetowa mgr Ewa Kieruzel
wew. 120,
ewa.kieruzel@dobron.ug.gov.pl
mgr Renata Szkudlarek
wew. 120
renata.szkudlarek@dobron.ug.gov.pl
Marzena Gołębiowska
wew. 120
marzena.golebiowska@dobron.ug.gov.pl
Księgowość Podatkowa Jolanta Malinowska
mgr Małgorzata Adamek
mgr Iwona Irzykowska
wew. 127,
podatki@dobron.ug.gov.pl
Finanse mgr Monika Angiel
wew. 113,
monika.angiel@dobron.ug.gov.pl
Monika Rogalska
wew. 113
monika.rogalska@dobron.ug.gov.pl 
Kierownik USC mgr inż. Anna Szczepanik
wew. 119,
usc@dobron.ug.gov.pl
Urząd Stanu Cywilnego mgr inż. Anna Szczepanik
wew. 119,
usc@dobron.ug.gov.pl
Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności inż Renata Saładaj
wew. 116,
wioleta.glowinska@dobron.ug.gov.pl
Oświata mgr Marta Maciszewska
wew. 117,
edukacja@dobron.ug.gov.pl
Działalność Gospodarcza mgr Wioleta Głowińska
wz. Wioletta Sęcio
wew. 124,
wioletta.secio@dobron.ug.gov.pl
Kierownik GKiOŚ inż. Tomasz Ignaczak
wew. 136,
tomasz.ignaczak@dobron.ug.gov.pl
Zagospodarowanie Przestrzenne mgr Dariusz Płuciennik
wew. 114,
planowanie@dobron.ug.gov.pl
Gospodarka Nieruchomościami mgr Elżbieta Janeczek – Łagan
wew. 124,
grunty@dobron.ug.gov.pl
Inwestycje Gminne,
Zamówienia Publiczne
Daria Kajzer
wew. 140,
daria.kajzer@dobron.ug.gov.pl
Rolnictwo, Gospodarka wodna mgr Urszula Śliz
wew. 141,
rolnictwo@dobron.ug.gov.pl
Ochrona Środowiska mgr inż. Marcin Wnuk
wew. 125,
marcin.wnuk@dobron.ug.gov.pl
Gospodarka Komunalna mgr Kamila Jasitczak
wew. 125,
kamila.jasitczak@dobron.ug.gov.pl
Kadry Teresa Agata
wew. 115,
kadry@dobron.ug.gov.pl
Obrona, Ochrona PPOZ Grzegorz Żychowski
wew. 115,
grzegorz.zychowski@dobron.ug.gov.pl
Unia Europejska, Promocja mgr Emilia Jardzioch
wew. 128,
emilia.jardzioch@dobron.ug.gov.pl
Biuro Rady Gminy mgr Paulina Kaczmarek
wew. 122,
radagminy@dobron.ug.gov.pl
Informatyk Marcin Cieślak
wew. 128,
informatyk@dobron.ug.gov.pl