Fundusze Europejskie Program Regionalny

21 października 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach odbyła się konferencja pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w odniesieniu do powiatu pabianickiego”. W spotkaniu uczestniczył Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele władz miast, gmin i powiatu.

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprezentował wówczas korzyści płynące z członkostwa w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny oraz założenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawił również podział pieniędzy na poszczególne gminy, jaki został wypracowany.

Gmina Dobroń jest wiceliderem w pozyskaniu pieniędzy z ZIT na nasz powiat. Wartość dofinansowania jaka została zabezpieczona na 16 projektów wynosi prawie 110 mln zł, w tym 16 mln na realizację dwóch projektów Gminy Dobroń:

  1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobroń
  2. Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych

31 sierpnia 2016 roku wnioski te zostały złożone w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny gdzie były sprawdzane pod względem zgodności ze strategią ZIT.

15 września 2016 roku IP ZIT zakończyła ocenę strategiczną złożonej przez nas dokumentacji i oba projekty zostały przekazane do dalszej oceny do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, gdzie sprawdzano je pod względem formalnym.

Kolejno 14 i 17 listopada 2016 roku oba wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i przeszły do ostatniego już etapu – oceny pod względem merytorycznym.

23 listopada 2016 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków. Planowany początek realizacji projektów to I kwartał 2017 roku, zakończenie zaś – IV kwartał roku 2018.

ff

Zadanie nr 1:

Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych

Projekt obejmuje budowę budynku pasywnego na terenie miejscowości Chechło Drugie, w którym mieściło się będzie dwuoddziałowe przedszkole oraz sala gimnastyczna, w ramach której zostało zaprojektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach boiska do piłki siatkowej i cztery sale zaplecza przeznaczone kolejno na próby taneczne, ćwiczenia korekcyjne, aerobik i edukację sportową. Tutaj koszt sięga niemal 10 mln zł, a dofinansowanie, stanowiące 82 % kosztów kwalifikowalnych – 6 mln.

Zadanie nr 2:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń

W ramach projektu zostanie wyremontowane 12 budynków użyteczności publicznej – w tym budynki szkół, Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z częścią przedszkolną, a także budynek Urzędu Gminy – oraz komunalnych, na terenie Dobronia, Markówki i Mogilna Dużego. Łączny koszt tego zadania wynosi prawie 19,5 mln zł, z czego prawie 10 mln stanowi dofinansowanie, będące na poziomie 72,22 % kosztów kwalifikowalnych.

Ważną częścią projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno w Termomodernizacji jak i przy Budowie przedszkola umożliwienie dostępu do korzystania z tych budynków osobom niepełnosprawnym stanowi jeden z najważniejszych punktów.

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały filmowe odnoszące się do projektów:

Materiał filmowy zamieszczony na stronie internetowej TVP Łódź. Reportaż dotyczący naszej gminy dostępny jest w 6:30 minucie oraz 32:30.

Materiał filmowy zamieszczony na stronie internetowej TVP ŁÓDŹ.

11 stycznia w Trzecim programie Telewizji Polskiej, w Rozmowie Dnia, była mowa o środkach unijnych pozyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje. Gościem Magdaleny Michalak był wójt gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak.