Fundusze Europejskie Program Regionalny

_______________________________________

21 października 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach odbyła się konferencja pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w odniesieniu do powiatu pabianickiego”. W spotkaniu uczestniczył Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele władz miast, gmin i powiatu.

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprezentował wówczas korzyści płynące z członkostwa w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny oraz założenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawił również podział pieniędzy na poszczególne gminy, jaki został wypracowany.

Gmina Dobroń jest wiceliderem w pozyskaniu pieniędzy z ZIT na nasz powiat. Wartość dofinansowania jaka została zabezpieczona na 16 projektów wynosi prawie 110 mln zł, w tym 16 mln na realizację dwóch projektów Gminy Dobroń:

  1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobroń
  2. Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych

31 sierpnia 2016 roku wnioski te zostały złożone w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny gdzie były sprawdzane pod względem zgodności ze strategią ZIT.

15 września 2016 roku IP ZIT zakończyła ocenę strategiczną złożonej przez nas dokumentacji i oba projekty zostały przekazane do dalszej oceny do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, gdzie sprawdzano je pod względem formalnym.

Kolejno 14 i 17 listopada 2016 roku oba wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i przeszły do ostatniego już etapu – oceny pod względem merytorycznym.

23 listopada 2016 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków. Planowany początek realizacji projektów to I kwartał 2017 roku, zakończenie zaś – IV kwartał roku 2018.

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały promocyjne odnoszące się do projektów:

Materiał filmowy zamieszczony na stronie internetowej TVP ŁÓDŹ.
11 stycznia 2017 roku w Trzecim programie Telewizji Polskiej, w Rozmowie Dnia, była mowa o środkach unijnych  pozyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje. Gościem Magdaleny Michalak był wójt gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak.

Materiał filmowy zrealizowany przez portal pabiaNICE.tv – podpisanie umowy o dofinansowanie projektów.

Materiał filmowy zamieszczony na stronie internetowej TVP Łódź. Reportaż dotyczący naszej gminy dostępny jest w 6:30 minucie oraz 32:30.

Piszą o nas:

30.12.2017 rok Nowe Życie Pabianic – „Dofinansowanie na projekty marzeń”, 30.12.2016 rok

24.12.2016 rok pabiaNICE.tv – „Miliony pod choinkę”

23.12.2016 rok lodzkie.pl – „Dobroń na miarę XXI wieku”

23.12.2016 rok Życie Pabianic – „30 milionów na gwiazdkę”

23.12.2016 rok EPAinfo – „Największe dofinansowanie w historii”

01.12.2016 rok EPAinfo – „Wielka kasa dla Dobronia”