Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń

kk

W ramach projektu zostanie wyremontowane 12 budynków użyteczności publicznej – w tym budynki szkół, Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z częścią przedszkolną, a także budynek Urzędu Gminy – oraz komunalnych, na terenie Dobronia, Markówki i Mogilna Dużego. Łączny koszt tego zadania wynosi prawie 19,5 mln zł, z czego prawie 10 mln stanowi dofinansowanie, będące na poziomie 72,22 % kosztów kwalifikowalnych.

Ważną częścią projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno w Termomodernizacji jak i przy Budowie przedszkola umożliwienie dostępu do korzystania z tych budynków osobom niepełnosprawnym stanowi jeden z najważniejszych punktów.

ter

kk

Wybierz budynek, aby przejść do postępu realizacji.

kkkk

dd

11 września 2017 roku podpisano umowę na prowadzenie działań promocyjnych dla projektu.

kk

29 sierpnia 2017 roku wybrano Wykonawcę działań promocyjnych dla projektu – firmę ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. 11 Listopada 7, 91-370 Łódź. W ramach usługi przewidziano m.in. wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, wykonanie, montaż  i emisje spotu w telewizji regionalnej oraz sporządzenie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu inwestycji wraz z obróbką zdjęć.

18 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na trzeci z 12 budynków przeznaczonych do termomodernizacji w ramach inwestycji. Umowa zawarta z firmą Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, opiewająca na kwotę 2 607 600,00 zł, dotyczy prac budowlanych na budynku Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim przy ul. Lipowej 1. Planowany termin rozpoczęcia prac to sierpień 2017, koniec prac – do 15 sierpnia 2018 r.

9 sierpnia 2017 roku w wyniku trzeciego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych wyłoniono ofertę najkorzystniejszą dla budynku Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim przy ul. Lipowej 1.

3 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na drugi z 12 budynków przeznaczonych do termomodernizacji w ramach inwestycji. Umowa zawarta z firmą ENVIRO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, opiewająca na kwotę 562 394,89 zł, dotyczy prac budowlanych na budynku przy ul. 11 Listopada 11 w Dobroniu. Planowany termin rozpoczęcia zadania to sierpień 2017, koniec prac – do 31 października br.

18 lipca 2017 roku w wyniku drugiego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych wyłoniono ofertę najkorzystniejszą dla budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 11 w Dobroniu – trwa przygotowanie dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy na roboty.

11 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano umowę na pierwszy z 12 budynków przeznaczonych do termomodernizacji w ramach inwestycji. Umowa zawarta z firmą ENVIRO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, opiewająca na kwotę 479 855,60 zł, dotyczy prac budowlanych na budynku przy ul. Sienkiewicza 37 w Dobroniu. Planowany termin rozpoczęcia zadania to lipiec 2017, koniec prac – do 31 października br.

10 lipca 2017 roku ogłoszono trzeci przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla budynków Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim oraz budynków mieszkalnych: przy ul. Sportowej 18, a także w Markówce 50 i Markówce 52.

19 czerwca 2017 roku po uprzednim unieważnieniu części postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych – z uwagi na brak ofert oraz oferty przewyższające kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, ogłoszono drugi przetarg, obejmujący termomodernizację budynków przy ul. 11 Listopada 11, Sportowej 18, a także budynków w Markówce pod nr 50 i 52.

16 maja 2017 roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla pierwszego etapu realizacji zadania. Etap ten obejmie termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim, a także budynków mieszkalnych: Markówka 50, Markówka 52, Sienkiewicza 37, Sportowa 18 oraz 11 Listopada 11.

27 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania. Więcej informacji dostępny tutaj. (kliknij, aby przejść do strony)

kk

07 lutego 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór Inżyniera kontraktu.

13 stycznia 2017 roku miało miejsce otwarcie ofert przetargowych. Rozpoczął się wówczas proces wyboru Inżyniera kontraktu  dla projektu.

23 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu – gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz przedstawicieli prasy. Poniżej przedstawiamy materiał filmowy zrealizowany przez portal pabiaNICE.tv.

1 grudnia 2016 roku w TVP Łódź wyemitowano materiał filmowy dotyczący pozyskiwania funduszy. Reportaż dotyczący naszej gminy dostępny jest w 6:30 minucie oraz 32:30.

23 listopada 2016 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Planowany początek realizacji projektu to I kwartał 2017 roku, zakończenie zaś – IV kwartał roku 2018.

17 listopada 2016 roku wniosek uzyskały pozytywną ocenę formalną i przeszedł do ostatniego już etapu – oceny pod względem merytorycznym.

31 sierpnia 2016 roku wniosek o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 został złożony do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny gdzie był sprawdzany pod względem zgodności ze strategią ZIT.