Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń

logo

W ramach projektu zostanie wyremontowane 12 budynków użyteczności publicznej – w tym budynki szkół, Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z częścią przedszkolną, a także budynek Urzędu Gminy – oraz komunalnych, na terenie Dobronia, Markówki i Mogilna Dużego. Łączny koszt tego zadania wynosi prawie 19,5 mln zł, z czego prawie 10 mln stanowi dofinansowanie, będące na poziomie 72,22 % kosztów kwalifikowalnych.

Ważną częścią projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno w Termomodernizacji jak i przy Budowie przedszkola umożliwienie dostępu do korzystania z tych budynków osobom niepełnosprawnym stanowi jeden z najważniejszych punktów.

ter

27 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania. Więcej informacji dostępny tutaj. (kliknij, aby przejść do strony)

kk

07 lutego 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór Inżyniera kontraktu.

13 stycznia 2017 roku miało miejsce otwarcie ofert przetargowych. Rozpoczął się wówczas proces wyboru Inżyniera kontraktu  dla projektu.

23 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu – gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz przedstawicieli prasy. Poniżej przedstawiamy materiał filmowy zrealizowany przez portal pabiaNICE.tv.

1 grudnia 2016 roku w TVP Łódź wyemitowano materiał filmowy dotyczący pozyskiwania funduszy. Reportaż dotyczący naszej gminy dostępny jest w 6:30 minucie oraz 32:30.

23 listopada 2016 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Planowany początek realizacji projektu to I kwartał 2017 roku, zakończenie zaś – IV kwartał roku 2018.

17 listopada 2016 roku wniosek uzyskały pozytywną ocenę formalną i przeszedł do ostatniego już etapu – oceny pod względem merytorycznym.

31 sierpnia 2016 roku wniosek o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 został złożony do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny gdzie był sprawdzany pod względem zgodności ze strategią ZIT.