Dobroń, ul. 11 Listopada 11

dd

3 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na termomodernizację drugiego z 12 budynków, znajdującego się przy ul. 11 Listopada 11 w Dobroniu z firmą ENVIRO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu.

W ramach zadania przewidziano m.in. modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), modernizację instalacji c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych i ścian w gruncie, wymianę stolarki, docieplenie stropodachu oraz podłogi na gruncie, a także prace towarzyszące w postaci wykonania izolacji fundamentowej, remont tarasów i balkonów (w tym schodów), rozbiórkę (komina) oraz modernizację instalacji elektrycznej.

Koszt inwestycji to 562 394,89 zł, przewidywany koniec prac – do 31 października 2018 r.

11 września 2017 r.

dd dd

25 września 2017 r.

dd

07 listopada 2017 r.

dd dd

14 listopada 2017 r.

20 listopada 2017 r.