Chechło Drugie, Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 1

kk

18 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na termomodernizację trzeciego z 12 budynków – Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim, znajdującego się przy ul. Lipowej 1 z firmą Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

18 sierpnia również miało miejsce przekazanie placu budowy. W ramach zadania przewidziano m.in. modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), modernizację instalacji c.w.u., wymianę stolarki na PCV, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry oraz stropodachu, wymiana pokrycia dachowego, a także prace towarzyszące w postaci wykonania izolacji fundamentowej i instalacja elektrycznej.

Koszt inwestycji to 2 607 600,00 zł, przewidywany koniec prac – do 15 sierpnia 2018 r.

11 września 2017 roku

04 stycznia 2018 roku