Termomodernizacja GOZ i Przedszkola

05 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano trzecią umowę w ramach projektu. Umowa zawarta z firmą REM-DOM Leszek Głuszek z siedzibą w Godzianowie dotyczy budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 18 oraz budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną, przy ul. Sienkiewicza 60 w Dobroniu. Projekty obejmują m.in.:

  • dla budynku przy ul. Sportowej 18 wymiana stolarki na nową, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, podłogi na gruncie oraz prace towarzyszące w postaci izolacji fundamentowej, rozbiórki, instalacji elektrycznej;
  • dla budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną, przy ul. Sienkiewicza 60: montaż pompy ciepła (system grzewczy), modernizację instalacji c.w.u, wymianę stolarki, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian i podłogi w gruncie, stropodachu oraz prace towarzyszące w postaci izolacji fundamentowej i instalacji elektrycznej.

Umowa opiewa na kwotę 2 220 958,99 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

11 września 2017 roku

dd dd dd dd

24 stycznia 2017 roku

dd dd dd