Budynek Urzędu Gminy – Dobroń, ul. 11 Listopada 9

dd

06 lutego 2018 roku podpisano umowę na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Dobroniu. Umowa zawarta z Konsorcjum firm: OPOL-SKA Sp. z o.o. spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Opolu oraz DAN BUD Damian Łuszczyk – Partner Konsorcjum z siedzibą w Rakowie obejmuje m.in. modernizację źródła ciepła i instalacji c.o., montaż instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie ściany i podłogi w gruncie, stropodachu, ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, modernizacja c.w.u., wymiana stolarki oraz prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, instalacja elektryczna i pokrycie dachu.

Umowa opiewa na kwotę 2 460 000,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

06 lutego 2018 roku

20 lutego 2018 roku

kk kk kk kk