Termomodernizacja budynku mieszkalnego, Markówka 52

dd

14 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Dobroniu podpisano czwartą umowę na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej wraz z Dobrońskim Centrum Kultury oraz budynków mieszkalnych w Markówce 50 i 52, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta z firmą „Szwajkiewicz” Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą w Zgierzu obejmuje m.in.:

  • dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu: montaż pompy ciepła, modernizację instalacji c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi, ścian zewnętrznych i stropodachu, prace towarzyszące: izolacja fundamentowa oraz instalacja elektryczna.
  • dla budynku Zespołu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury: modernizację źródła ciepła i instalacji c.o., modernizację c.w.u., wymianę stolarki, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych, prace towarzyszące: instalacje elektryczne.
  • dla budynku mieszkalnego Markówka 52: docieplenie stropu, ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową, prace towarzyszące: izolacja fundamentów, pokrycie dachowe, instalacja elektryczna, rozbiórki.
  • dla budynku mieszkalnego Markówka 50: docieplenie stropu, podłogi na gruncie i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, pokrycie dachu, rozbiórki, roboty elektryczne.

Umowa opiewa na kwotę 7 842 660,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

30 września 2017 roku

dd dd

25 kwietnia 2018 roku

kk

11 maja 2018 roku

dd dd dd