Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych na terenie powiatu pabianickiego

Ewidencja organizacji pozarządowych z terenu powiatu pabianickiego

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Uchwała Program współpracy gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Sprawozdanie program współpracy 2017 

Uchwała Program współpracy gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Sprawozdanie program współpracy 2016

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Sprawozdanie_program_współpracy_2015 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Sprawozdanie_Program_współpracy_za 2014 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Sprawozdanie_Program_współpracy za 2013 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

KONSULTACJE

Konsultacje na 2019 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń o organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
Projekt programu współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2018 r.

Informacja o wynikach konsultacji    
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń o organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
Projekt programu współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2017 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń o organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Projekt Program Współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2016 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
Projekt Program Współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2015 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2014 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2013 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy między Gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Regulamin konsultacji

Uchwała Regulamin konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

OTWARTE KONKURSY OFERT

Formularze

W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA DRUKACH ZGODNYCH Z NOWYM WZOREM !

Oferta – wzór
Sprawozdanie – wzór
Umowa – wzór

Konkurs ofert 2018

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.

Powołanie komisji konkursowej – zarządzenie
Konkurs ofert – zarządzenie

Konkurs ofert 2017

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego w 2017 r.

Powołanie komisji konkursowej – zarządzenie
Konkurs ofert – zarządzenie

Konkurs ofert 2016

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa publicznego w 2016 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2015

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobroń w 2015 r. z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży.

Lista_podmiotów_do_poprawy_w_konkursie

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2015 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2014

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2014 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2013

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2013 r.

Konkurs ofert – ogłoszenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej