Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych na terenie powiatu pabianickiego

Ewidencja organizacji pozarządowych z terenu powiatu pabianickiego

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Uchwala Program współpracy gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Sprawozdanie_program_współpracy_2016 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Sprawozdanie_program_współpracy_2015 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Sprawozdanie_Program_współpracy_za 2014 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Sprawozdanie_Program_współpracy za 2013 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

KONSULTACJE

Konsultacje na 2017 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń o organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Projekt Program Współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2016 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
Projekt Program Współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2015 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2014 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2013 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy między Gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Regulamin konsultacji

Uchwała Regulamin konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

OTWARTE KONKURSY OFERT

Formularze

Oferta
Sprawozdanie

Konkurs ofert 2016

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa publicznego w 2016 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2015

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobroń w 2015 r. z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży.

Lista_podmiotów_do_poprawy_w_konkursie

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2015 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2014

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2014 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2013

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2013 r.

Konkurs ofert – ogłoszenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej