Gospodarka odpadami

 

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że od nowego roku PSZOK będzie przyjmował odpady w godzinach:

 • wtorek 15 – 18
 • czwartek 15 – 18
 • sobota 8 – 12

 

kk

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 01 września 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

– 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.

– 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Ważne:

 • zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji;
 • właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu;
 • w związku ze zmianą wysokości opłaty mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji;
 • terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie;
 • w przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc wrzesień lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od dnia 01.09.2019 r.;
 • w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, będzie ono stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Szanowni mieszkańcy,

W związku z koniecznością dostosowania pojemników na odpady do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 29.12.2016 r., we współpracy ze spółką EKO-REGION, od początku grudnia rozpoczynamy akcję znakowania pojemników.

Uprzejmie prosimy mieszkańców poszczególnych miejscowości o wystawienie, we skazanych terminach, wszystkich pojemników na odpady przed posesje, tak by umożliwić pracownikom spółki oklejenie ich odpowiednimi napisami.

Pojemniki powinny być wystawione w danym dniu do godz. 6.00 rano.

Na posesjach, gdzie brakuje pojemników na bioodpady, będą również w tym dniu dostawiane brązowe pojemniki z napisem BIO.

 W dniu 01.12 (piątek) znakowane będą pojemniki w następujących miejscowościach:

 • Barycz
 • Przygoń
 • Dobroń Mały
 • Dobroń Duży
 • Dobroń ul. 11 Listopada, Polna, Łąkowa, Konwaliowa, Kalinowa, Irysowa

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 43 677 21 30 w. 125.

dd

1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2018 r. w gminie Dobroń zaczną obowiązywać nowe ujednolicone zasady segregacji. Od tej pory, oprócz odpadów zmieszanych, obowiązkowo selektywnie będziemy zbierać aż cztery frakcje odpadów, a mianowicie papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji. Oznacza to, że zmieni się sposób zbierania papieru,  który nie będzie już trafiał do pojemnika na odpady suche, będzie natomiast dodatkowo odbierany raz w kwartale, w workach, które dostarczy firma wywożąca odpady. Obowiązkowe będzie także posiadanie pojemnika na bioodpady, w związku z czym firma wywozowa będzie zobowiązana dostarczyć takie pojemniki wszystkim mieszkańcom gminy. W okresie od listopada do marca pojemniki na bioodpady będą mogły być wykorzystane do gromadzenia popiołu, który w tych miesiącach będzie odbierany oddzielnie.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 będzie uwzględniał terminy wywozu wszystkich frakcji odpadów, w tym papieru i popiołu.

Rozporządzenie wprowadza również nowe regulacje dotyczące znakowania i kolorystyki pojemników na odpady zbierane selektywnie. Zgodnie z nowymi przepisami odpady powinny być zbierane według następujących zasad:

 • pojemnik (worek) niebieski z napisem „Papier” – na papier;
 • pojemnik zielony z napisem „Szkło” – na szkło;
 • pojemnik żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na metale i tworzywa sztuczne;
 • pojemnik brązowy z napisem „Bio”– odpady ulegające biodegradacji.

xxWyświetl tabelę w pełnym rozmiarze

Wszystko czego nie można odzyskać w procesie recyklingu wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, którego kolor nie został uregulowany rozporządzeniem.

Ministerstwo wprowadziło okres przejściowy dla wdrożenia nowych przepisów, w związku z czym na dostosowanie kolorów pojemników do wymogów rozporządzenia gmina ma czas do 30 czerwca 2022 r. Wprowadzenie zmian będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony pracowników urzędu gminy, pracowników firmy wywozowej, jak i mieszkańców gminy. Urząd ze swojej strony dołoży wszelkich starań by cały proces znakowania oraz wymiany pojemników przebiegał sprawnie i był dla mieszkańców jak najmniej uciążliwy.

Więcej na temat nowych zasad segregacji na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl.