Pomoc dla uczniów.

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBROŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu (pokój nr 6) w terminie do 15 września br. Wnioski przyjmowane są na drukach dostępnych w Urzędzie Gminy w Dobroniu – pokój nr 6 oraz poniżej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny
w postaci:

Czytaj dalej…


Planowana przerwa w dostawie wody

Szanowni mieszkańcy gminy Dobroń,

W związku z koniecznością dokonania prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w Markówce, dzisiaj w nocy tj.  w dn. 07-08.08.2019 r. (środa-czwartek) w godz. 2300 – 200 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Prosimy o zabezpieczenie dla siebie niezbędnej ilości wody na wspomniany okres.

Za utrudnienia przepraszamy.


Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu wsi Chechło Drugie.

            Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie Czytaj dalej…