Dofinansowanie na edukację ekologiczną w szkołach.

Gmina Dobroń znalazła się na liście laureatów konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączna kwota dofinansowania wynosi 90 tys. zł i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

  • Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zmysłowy, pachnący labirynt z zieloną klasą i ogródkiem warzywnym” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu;
  • Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Duża woda” przy szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle.

Realizacja zaplanowana została na 2020 rok.


Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 15 listopada

O dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Z dnia na dzień rośnie liczba składanych wniosków o pomoc. Od 3 do 24 października, do biur powiatowych Agencji trafiło ich ponad 203 tys.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

Czytaj dalej…


„Barokowe odcienie lutni i organów”.

27.10.2019 r. w Kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu odbył się koncert w wykonaniu LUTEDUO PLUS pn. „Barokowe odcienie lutni i organów”.  Zespół założony został przez Antona Birulę i Annę Kowalską. Wraz z artystami wystąpiła także Alisa Birula. Zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni popularyzują tą wspaniałą muzykę. Artyści na lutniach barokowych, teorbach i organach zagrali utwory m.in. Bacha, Vivaldiego, Sanza, Murcia i Weissa .

Projekt zorganizowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Muzyki i Tańca w partnerstwie z Dobrońskim Centrum Kultury.


Szkolenie!

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne – analizy przygotowawcze projektu PPP”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 października 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Alina Sarnacka – posiada 25-letnie polskie i międzynarodowe doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwie finansowego, w tym 23-letnie w przygotowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesyjnych (udział w rynku począwszy od pierwszych projektach tego typu w Polsce od 1996 – na zlecenie Międzynarodowych Instytucji Finansowych) na rzecz sektora publicznego oraz inwestorów prywatnych.

Zapisy na stronie http://bit.ly/spinf3010

Link do informacji na Facebooku

https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie/photos/a.519537078175412/2384034988392269/?type=3&theater


Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale także pracowników niepedagogicznych, bez których szkoły nie mogłyby sprawnie funkcjonować. Z tej okazji, co roku, uczniowie przygotowują uroczyste akademie, które są wyrazem wdzięczności i uznania dla pracy pedagogów. Uczniowie, często w humorystyczny sposób, pokazują swoim nauczycielom jak ważną rolę ogrywają w ich edukacji i wychowaniu.

W ostatnich dniach Wójt Gminy Dobroń – Robert Jarzębak wziął udział w uroczystościach zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Dobroniu oraz w Mogilnie Dużym, składając życzenia i podziękowania.

Czytaj dalej…