Dotacja dla SP w Chechle!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Chechle

W dniu 12 czerwca 2019 roku zawarta została z Wojewodą Łódzkim umowa na udzielenie dotacji celowej Gminie Dobroń na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chechle w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja w wysokości 4 tys. złotych pozwoli wzbogacić szkolną bibliotekę o nowe pozycje książkowe oraz zwiększy posiadany zasób lektur szkolnych.  


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 611-62-34
e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat:  Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się
od 8 do 18 oC).

Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.

Czytaj dalej…


Informacja!

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu
powrócił do siedziby Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9, budynek B.

Godziny otwarcia:
pon.: 8:00 – 16.00, wt. – pt. : 7:30 – 15:30


Dotacja dla SP w Dobroniu!

Dotacja na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobroniu

Decyzją Wojewody Łódzkiego Szkoła Podstawowa w Dobroniu została objęta wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019. Dotacja w wysokości 37.767, 00 zł przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia oraz poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej. Realizacje zadania zaplanowano na okres wakacyjny, tak aby z początkiem roku szkolnego 2019/2020 uczniowie mogli spożywać posiłki w odnowionej stołówce.    


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat: Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

05.07.2019 r. godz. 8-15 Orpelów od nr 24 do 30A

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Świadczenie 500+ na każde dziecko bez dochodu

W gminie Dobroń ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. 11 listopada 9, budynek B, pokój nr 22.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” informujemy, iż od dnia 01.07.2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochody rodziny. Czytaj dalej…