TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORU SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019 r.

 

 Lp.

 Nazwa sołectwa

 Data, termin

Miejsce odbycia zebrania

Przewodniczący zebrania

 Opiekun sołectwa

 1.

Barycz

24.04.2019r.,17 00

 ŚŒwietlica

Monika Wolna

Marzena Gołębiowska

 2.

Chechło Pierwsze

01.04.2019r.,17 00

Strażnica OSP

 w Chechle

Hanna Grącka

Dariusz  Becht

Teresa Agata

 3.

Chechło Drugie

02.04.2019r., 18 00

Strażnica OSP

 w Chechle

Barbara JóŸźwiak

Daniel Korczak

Dariusz Płuciennik

 4.

Dobroń Duży

29.04.2019r.,17 00

Strażnica OSP w Dobroniu

Magdalena Minkiewicz

Elżbieta Janeczek-Łagan

 5.

Dobroń Mały

29.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Dobroniu

Grzegorz  Minias

Gabriela Kluch

 6.

Dobroń Poduchowny

23.04.2019r.,17 00

Szkoła Podstawowa w Dobroniu

Agnieszka Bielecka

Urszula Siwek

Ewa Kieruzel

 7.

Ldzań

08.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Ldzaniu

Monika Wolna

Kamila Jasitczak

 8.

Markówka

24.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP  w Markówce

Anna Fątner-Dregier

Anna Szczepanik

 9.

Mogilno Duże

 10.04.2019r.,17 00

 Szkoła
Podstawowa

 w Mogilnie

Piotr Górny

Monika Rogalska

 10.

Mogilno Małe

 12.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Mogilnie

Piotr Górny

Małgorzata Adamek

 11.

Morgi

 15.04.2019r.,18 00

 Strażnica OSP w Morgach

Włodzimierz Bąkowski

Jolanta Malinowska

 12.

Orpelów

 15.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Orpelowie

Tadeusz Różański

Emila Jardzioch

 13.

Poleszyn

 03.04.2019r.,17 00

Ś Œwietlica w Poleszynie

Anna Fątner-Dregier

Marcin Wnuk

 14.

Przygoń

 17.04.2019r.,17 00

Urząd Gminy w  Dobroniu

Piotr Górny

Renata Szkudlarek

 15.

Róża

 11.04.2019r.,18 00

 Strażnica OSP w Róży

Włodzimierz Bąkowski

Daria Kajzer

 16.

Wincentów

 25.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Markówce

Andrzej Pułanecki

Iwona Irzykowska

 17.

Wymysłów

 25.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Markówce

Andrzej Pułanecki

Grzegorz Żychowski

 18.

Zakrzewki

 16.04.2019r.,17 00

 Szkoła Podstawowa w Dobroniu

Janusz  Szerffel

Renata Saładaj

 


Obwieszczenie

Dobroń, dnia 02.04.2019 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu uchwały Nr III/25/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń. Czytaj dalej…


OGŁOSZENIA O NABORACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://www.dolinagrabi.pl/1/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://www.dolinagrabi.pl/2/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

http://www.dolinagrabi.pl/3/2019


Dokończenie inwestycji „Budowy przedszkola i sali gimnastycznej …”.

Rozpoczęły się prace związane z dokończeniem inwestycji budowy budynku pasywnego w Chechle Drugim. W dniu 4 marca br. Wójt Gminy Robert Jarzębak podpisał umowę na roboty budowalne z właścicielem firmy z Piątkowiska Przemysławem Lauerem. Inwestycja została wyceniona na kwotę 10 430 400,00 zł. Prace budowlane mają zakończyć się do dnia 31.10.2019. Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 5 934 578,00 zł.


Porozumienie

W dniu 27.03.2019 r.  Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach młodszym inspektorem Tomaszem Szwedem na przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dobroń w 2019 r. Celem tych służb jest aktywne przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń w szczególności w ruchu drogowym, poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobroń.