Informacja

http://pelplin.pl/wp-content/uploads/2018/02/znakinformacji2.jpg

Informujemy Państwa,

że w Wigilię 24 grudnia 2018 r.,
Urząd Gminy w Dobroniu będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 29 grudnia 2018 r. 
w godzinach od  730  do 1530.


25-lecie partnerstwa gmin

zz

W październiku 1993 roku przedstawiciele gminy Dobroń, na czele z ówczesnym wójtem, podpisali umowę partnerstwa z niemiecką gminą Dörpen. Celem tej współpracy jest m.in. dążenie do lepszego wzajemnego poznania się, współpraca w duchu wzajemnego zrozumienia, a także organizowania i wspierania spotkań między mieszkańcami naszych gmin, a tym samym tworzenie płaszczyzn do zawierania dalszych przyjaźni. Współpraca ta w szczególności obejmuje kulturę, sport, kontrakty młodzieżowe, ochronę środowiska, rolnictwo jak również działalność gospodarczą, angażując tym samym wiele grup społecznych – strażaków, nauczycieli, sportowców, a także miejscowych przedsiębiorców.

Czytaj dalej…


Obchody Narodowego Święta Niepodległości

zz

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęły się 11 listopada o godz. 8:15 na placu kościoła pw. św. Wojciecha w Dobroniu, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, delegacje oraz uczestnicy, by wspólnie uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości.

O godz. 8:00 w kościele parafialnym odprawiona została msza święta, po której odbył się koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Dobronia.

Po koncercie wyprowadzono poczty sztandarowe, a następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy, odprawiono modlitwę za poległych i złożono kwiaty.

Czytaj dalej…


Portal IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.
Portal IRZplus umożliwia:
– wgląd do danych siedziby stada,
– przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
– zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
– przegląd zgłoszonych zdarzeń,
– składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
– zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
– sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Więcej informacji uzyskasz:
– na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl zakładka IRZ
– w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
– pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
– wysyłając wiadomość:
na adres: info@arimr.gov.pl, gdy masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus,
Problemy dotyczące błędów działania Portalu IRZplus zgłosisz:
– wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl,
– dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swego komputera szybciej uzyskasz pomoc.
Portal IRZplus jest dostępny pod adresem:
https://irz.arimr.gov.pl/


Gmina Dobroń w TVP3

dd

5, 7 i 9 listopada 2018 roku o godz. 17:56 przed programem „Łodzią po Regionie” oraz 11 listopada 2018 roku o godz. 9:58 przed programem „Agroexpress”, TVP3 Łódź wyemituje materiał z udziałem Gminy Dobroń, w którym mowa jest m.in. o projekcie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszamy do oglądania.


Informacja!

Koło Łowieckiego „Rogacz” w Dobroniu uprzejmie informuje, że w łowieckim roku gospodarczym 2018/2019 planuje na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 134 odbyć polowania zbiorowe na zwierzynę łowną, tj. jelenie, dziki, sarny – kozy i koźlęta oraz lisy, zgodnie z rocznym planem łowieckim zatwierdzonym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna, w następujących terminach: 18.11.2018, 25.11.2018, 02.12.2018, 16.12.2018, 30.12.2018, 06.01.2019, 13.01.2019, 27.01.2019, 10.02.2019, 24.02.2019.
Polowania zbiorowe będą odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Łowieckie. Planowane tereny do opolowania to głównie Lasy Państwowe i niepaństwowe oraz przyległe pola w granicach obwodu łowieckiego nr 134. Polowania odbywać się będą w zależności od warunków atmosferycznych w godzinach od 8.00 do 16.00. Punkt zborny uczestników polowania w Leśnictwie Dobroń. Teren przewidziany do opolowania w danym dniu będzie oznakowany tablicami informacyjnymi przed rozpoczęciem polowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3.10.2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

Za Zarząd Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dobroniu
Łowczy Koła Paweł Kania