Nowy konfiskator na przeterminowane leki

konfiskator_02Od kilku dni w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dobroniu funkcjonuje konfiskator na przeterminowane leki. Sprzęt zakupiony został przez Gminę Dobroń, która w ten sposób spełnia wymogi nowych przepisów dotyczących odbioru odpadów komunalnych. Raz w miesiącu odpady odbierać będzie firma specjalizująca się w utylizacji tego typu substancji.
Czytaj dalej…