Informacja o dofinansowaniu

logo1Informujemy o uzyskanym dofinansowaniu w formie dotacji na zadanie  „Zakup i wzdrożenie oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” do kwoty 3.874,00 zł.  Wartość ogólna projektu wynosi 4 305, 00zł.Celem inwestycji jest umożliwienie spełnienia założeń Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

http://www.wfosigw.lodz.pl/


Krok ku lepszej przyszłości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dobroniu  informuje, że w dniu 26.04.2013r. o godz. 10.00 (piątek) odbędzie się otwarte spotkanie organizacyjno – informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu „Krok ku lepszej przyszłości”  w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobroń.