1 % podatku

Dobro ludzi naszym wspólnym sukcesem.
Przekaż 1 % podatku.
Bo razem możemy osiągnąć więcej!

1

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Czytaj dalej…


Koncert Noworoczny

plakat_koncert_noworocznyWójt Gminy Dobroń – Robert Jarzębak
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu – Tomasz  Kania

Serdecznie zapraszają na

Koncert Noworoczny

2 luty 2014 r. godz. 16 : 00
w Zespole Szkół w Dobroniu
ul. W. Witosa 1 a


Sukces zespołu FRESH MOVE z Dobronia

 

136446894238730189

Na konkursie tańca hip-hop w Radomsku zaprezentowały się młodzieżowe zespoły taneczne. Komisja po obejrzeniu 31 układów tanecznych i 19 zespołów przyznała: I miejsce – zespołowi Ludens III z Pabianic w kategorii wiekowej poniżej 14 lat. Zwycięzcy pokonali między innymi zespoły z Grodziska Mazowieckiego i Częstochowy.  Nasz zespół Fresh Move z Dobronia zajął wysokie II miejsce w konkursieCzytaj dalej…


Plac zabaw w Chechle Drugim

Platforma 8 nr kat P.08

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Chechło Drugie”

Z przyjemnością informujemy, że wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – w zakresie „Małe Projekty” przeszedł pozytywnie weryfikację przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi” Czytaj dalej…


Informacja

1 stycznia 2014 r. weszła w życie Uchwała nr 1706/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 955/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z 23 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Na mocy przepisów ww. uchwały laboratorium w Kościerzynie od 01.01.2014 r. uległo likwidacji, jednakże próby przyjęte przed 01.01.2014 r. zostaną wykonane w terminie, a ich wyniki przekazane zainteresowanym rolnikom. Czytaj dalej…


Informacja o wywozie bioodpadów

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że z powodu bardzo niskich temperatur powietrza w ostatnich dniach, odbiór bioodpadów w dniu wczorajszym (23.01) nie mógł zostać zrealizowany. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne odbiory w kolejnych miesiącach będą realizowane terminowo.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiącym prawo miejscowe, dopuszcza się okresowe zawieszenie wywozów bioodpadów, gdy temperatura spada poniżej 0°C.