Informacja

Informujemy Państwa, że Urząd Gminy w Dobroniu będzie czynny w sobotę 7 grudnia 2013 roku w godzinach od 730 do 1530, natomiast  w dniu 24 grudnia 2013 roku (Wigilia), Urząd Gminy w Dobroniu będzie nieczynny.


Nowy konfiskator na przeterminowane leki

konfiskator_02Od kilku dni w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dobroniu funkcjonuje konfiskator na przeterminowane leki. Sprzęt zakupiony został przez Gminę Dobroń, która w ten sposób spełnia wymogi nowych przepisów dotyczących odbioru odpadów komunalnych. Raz w miesiącu odpady odbierać będzie firma specjalizująca się w utylizacji tego typu substancji.
Czytaj dalej…