Mieszkanie plus

W związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 z późń. zm.), która zainicjowała powstanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie realizował zadania związane m. in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus, stanowiącego element narodowego programu mieszkaniowego – w załączeniu broszura przekazująca pakiet informacji o tworzonej ofercie mieszkaniowej dla zainteresowanych.

Broszura Mieszkanie Plus


Informacja o ogłoszonych konkursach

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 marca 2018 r. ogłosili niżej wymienione konkursy:

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-1-2/.

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-00118-poddzialania-viii-3-3/.

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne/.

Czytaj dalej…


Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
OSTRZEŻENIE Nr 7
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1.
Obszar: województwo łódzkie.
Ważność: od godz. 13:00 dnia 16.03.2018 do godz. 04:00 dnia 17.03.2018.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm, jedynie w powiatach północnych poniżej 5 cm. Jednocześnie prognozuje się wiatr
średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego wschodu, powodujący w dzień zawieje a w nocy również zamieci śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Opady śniegu 80%, Zawieje/zamiecie śnieżne 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz.
Godzina i data wydania: godz. 18:45 dnia 15.03.2018.


Informacja dla rolników

Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łasku w terminie od 21 marca do 15 maja 2018 roku będą wypełniać elektroniczne wnioski o przyznanie płatności obszarowych w następujących punktach:

 1. Biuro PZDR-u – Łask, ul. Warszawska16A (obok Urzędu Miejskiego)
  godz. 7.00 – 15.00
  tel. 43/ 675 36 00
        519 301 026
 2. Punkt Doradczy – Pabianice, ul. Zamkowa 6 (budynek biura Powiatowego ARiMR)
  godz. 8.00 – 14.00
  tel. 42/ 214 00 01

RegioStars 2018

Departament Polityki Regionalnej Urzędy Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do składania zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Czytaj dalej…