80 rocznica wydarzeń wrześniowych-Chechło.

1 września 1939 r. nastąpił atak III Rzeszy na Polskę. W ciągu kolejnych dni jednostki Wehrmachtu dotarły do polskich miast, kierując się na wschód. W tym roku obchodziliśmy 80 rocznicę tych jakże ważnych dla historii Polski wydarzeń.Gmina Dobroń 80 lat temu również przechodziła swoje chwile grozy. Niemcy przeszli przez Różę, Chechło. Nad ranem 7 września pabianiczan obudziło dudnienie dział i łoskot karabinów maszynowych dochodzący od strony Chechła. Drogę do Pabianic bronił 72 Pułk Piechoty im. pułkownika Dionizego Czechowskiego. Z przegranej bitwy por. Stanisław Rzepka wyprowadził zaledwie 200 ludzi. Ciała zabitych żołnierzy pogrzebano na terenie Chechła.
7 września 2019 r., 80 lat później, uczciliśmy ich pamięć podczas mszy polowej, przy zbiorowej mogile żołnierzy 72 Pułku Piechoty. Inicjatorami uroczystości byli: ksiądz proboszcz Krzysztof Gliniany, Wójt Gminy Dobroń p. Robert Jarzębak oraz Koło Gminne ZKRP i BW z prezesem Romanem Filipczakiem na czele. Organizatorzy zatroszczyli się o zaproszenie pocztów sztandarowych: Urzędu Gminy, OSP gminy Dobroń, Kół Gospodyń Wiejskich, szkół podstawowych oraz szkoły mundurowej z Ostrowa.

Czytaj dalej…


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 30 września 2019 r. do dnia 29 października 2019 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8, 98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

Przedsięwzięcie:

Wspieramy tworzenie i rozwój firm.

Forma wsparcia:

Premia w wysokości 100.000,00 zł (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”).

Czytaj dalej…


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 30 września 2019 r. do dnia 29 października 2019 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8, 98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:
Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm).

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej…


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 30 września 2019 r. do dnia 29 października 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8, 98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:
Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw)

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż:
70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii.

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

30.09.2019 r. godz. 8-12 Dobroń (stacja 3-2143) ul. Kolejowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Targi pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się 19 września 2019 roku w Powiatowej Hali Sportowej, przy ul. Św. Jana 30-36, w godzinach od 12:00 do 17:00.
Podczas wydarzenia osoby poszukujące pracy bądź rozważające jej zmianę będą mogły zapoznać się z najnowszymi ofertami pracy, porozmawiać z pracodawcami lub zostawić swoje CV. Swój udział w Targach zapowiedziały m.in. takie firmy, jak: Amazon, IKEA, DHL, Poczta Polska, Kilargo Sp. z o.o., Greek Trade Sp. z o.o., SGP-SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o., EL-PUK Sp. z o.o., Barbara Jaksa, Zakład Pracy Chronionej TEXPOL Sp. z o.o., Human&Hunter Sp. z o.o., PCM Sp. z o.o., PIB KAROLCZAK, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane LAUER oraz instytucje: Urząd Miejski w Pabianicach, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Miejska, Cech Rzemiosł Różnych.
 Podczas Targów będzie również możliwość uzyskania informacji nt zatrudniania cudzoziemców. Swój udział potwierdziła specjalizująca się w tej dziedzinie agencja outsourcingowa FPS Sp. z o.o. Ponadto, porad w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemców będą udzielać pracownicy PUP.
Poza tym, w trakcie wydarzenia pracownicy PUP prezentować będą aktualne oferty pracy pozostające w dyspozycji urzędu, prowadzić poradnictwo zawodowe oraz udzielać informacji, m.in. w zakresie:
– Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
– szkoleń i staży dla osób bezrobotnych,
– uzyskiwania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
– refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.
 
Wstęp na Targi będzie bezpłatny.