Światowy Dzień Zdrowia

Róża

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia Wójt Gminy Dobroń składa wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i pozostałym pracownikom służby zdrowia najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za wysiłek, zaangażowanie i serce, jakie wkładacie w niesienie pomocy chorym i potrzebującym. Podejmując się tak trudnej misji, jaką jest ratowanie życia i zdrowia drugiego człowieka, zasługujecie Państwo na największe uznanie.

Wójt Gminy Robert Jarzębak


Rolniku – upadek to nie przypadek

krus1  upadek

Rolniku – upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego, zgłoszono do KRUS 2053 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 52% z nich stanowiły upadki osób. Czytaj dalej…


Zbiórka elektrośmieci

śmieci 1

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, że w dniu jutrzejszym na terenie gminy Dobroń będzie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci.

Elektrośmieci należy dowieźć do punktu mobilnego, który będzie odbierał odpady w określonych miejscach i godzinach. Zachęcamy do skorzystania z akcji.

W załączeniu informacja o miejscach zbiórki oraz lista elektrośmieci, które będą odbierane.

ELEKTROŚMIECI 05.04.2014


Budżet Gminy Dobroń za 2013 rok

kasaZgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami) wójt gminy w dniu 31 marca 2014r. przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Gminy w Dobroniu  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobroń za  2013 rok, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2013r. Zgodnie z przepisami Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta gminy.