Bezpieczniej przy szkole

DSC_0270

Przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu, na ul. Sienkiewicza wyznaczone zostały pasy dla pieszych oraz postawione dwa znaki w systemie interaktywnym. Działania te dokonane zostały przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie dzieci oraz zmuszeniu kierowców do zachowania ostrożności. Pomysłodawcą był Wójt Gminy Dobroń, a wykonawcą Starostwo Powiatowe w Pabianicach.


Wakacje – czas remontów

at_work

Jak co roku w okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych prowadzone są remonty wakacyjne. Na miarę środków finansowych dyrektorzy szkół zaplanowali drobne naprawy i odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów w klasach. Również Gmina Dobroń będzie brała czynny udział w procesie częściowego odnawiania i upiększania szkół. Czytaj dalej…


Plac zabaw w Orpelowie

plac_25_06_14_2v2W dniu 2 lipca br. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Orpelów”. Wniosek w ramach działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów złożony został do LGD „Dolina rzeki Grabi” z siedzibą w Łasku. Czytaj dalej…


VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”

group_49936_02c52c_huge

Fundacja BGK wspiera edukację najmłodszych: VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 – 8 lat  mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Czytaj dalej…


Informacja dla mieszkańców Baryczy

z14440075Q,Woda

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ul. Tylna 9. INFORMUJE, iż w dniu 04.07.2014 r. od godziny 800 do godziny 1400 dla mieszkańców miejscowości Barycz zasilanych w wodę przez MPWiK Łask z przyczyn technicznych (wymiana wodomierza w studni wodomierzowej położonej w m Ostrów/Barycz) nie będzie wody. Za powstałe  utrudnienia przepraszamy.

Marek Kubski tel 607-300-153


Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak oraz Pan Łukasz Wójcikowski właściciel firmy „Leute Zentrum” zapraszają na

bezpłatne spotkanie informacyjne

wszystkich rolników zainteresowanych dotacjami unijnymi z przyszłych funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Czytaj dalej…