Unijne Kolory Regionu

DSC05144 W niedzielę 4 sierpnia br. gościliśmy w Gminie Dobroń  TVP Łódź. W programie przedstawiono inwestycje, które zostały zrealizowane przy wykorzystaniu środków unijnych, m.in. : „Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu” (PROW),  „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie” (PROW), „Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Orpelów” (PROW), „Mały krok do przedszkola, wielki do Europy” (PO KL). Czytaj dalej…


Spotkanie informacyjne nt. idei tworzenia organizacji pozarządowych

OLYMPUS DIGITAL CAMERA W dniu 8 sierpnia 2013 roku Anna Doliwa – prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”, z inicjatywy Pana Roberta Jarzębaka –  Wójta Gminy Dobroń oraz w odpowiedzi na zaproszenie Pani Beaty Walczak – przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Chechle poprowadziła spotkanie informacyjne nt. idei tworzenia organizacji pozarządowych oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Czytaj dalej…


„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń” – zakończyliśmy projekt

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń”
– zakończyliśmy projekt

Gmina Dobroń od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. realizowała projekt
pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Czytaj dalej…


Rocznica Powstania Warszawskiego

powstanie-do-artDziś mija 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W całej Polsce, o godzinie 17:00, czyli pamiętnej „Godzinie W” czas na chwilę się zatrzyma. Czasu nie można cofnąć, ale można przywrócić wspomnienia. O tych, którzy walczyli, o tych, którzy kochali. Dzięki tej właśnie miłości naszych przodków do naszej Ojczyzny  możemy dziś żyć w wolnym kraju, choć to powstanie zakończyło się klęską. Zginęło wielu, ale niech pamięć o nich nie zginie.