Informacja dla mieszkańców

PGE DYSTRYBUCJA S.A.  ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

27.05.2013r. godz. 11-14 Dobroń ul. 11-go Listopada i przyległe, Łąkowa, Polna.