Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty w Gminie Dobroń. Dziękujemy za Waszą odpowiedzialność, za upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

To Nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności z ogromną pasją i zaangażowaniem kształtują umysły i serca młodych ludzi.
Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom obsługi składamy najserdeczniejsze życzenia radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

         Wójt Gminy                 Przewodniczący Rady Gminy
Robert Jarzębak                            Janusz Szerffel


Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ  

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej   dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

18.10.2018r. godz. 9-14 Dobroń (stacja 3-1445) ul.  Akacjowa, Jarzębinowa, Kaczeńcowa, Kwiatowa, Pabianicka, Sienkiewicza, Torowa, Wrocławska, Wrzosowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

    Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory wójta, zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Czytaj dalej…


Hodowco!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje,
w dniu 15 października 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask odbędzie się spotkanie dotyczące uznania naszego rejonu za urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego.

Spotkanie jest skierowane do wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu pabianickiego i będzie miało na celu określenie nowych regulacji zasad przemieszczeń trzody chlewnej o różnych statusach epizootycznych.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach zaprasza na ww. spotkanie, gdyż uczestnictwo oraz informacje tam przekazane są dla hodowców trzody chlewnej w przypadku uznania regionu za urzędowo wolny informacją priorytetową.

 

Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy