Wybory w czasie epidemii – gmina Dobroń

dd

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W lokalu wyborczym trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, żeby w trosce o siebie i innych zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem:

– zakryj nos i usta np. maseczką lub przyłbic
– zabierz jednorazowe rękawiczki i własny długopis
– użyj płynu do dezynfekcji rąk, pojemnik będzie stał przy wejściu do lokalu
– zachowaj bezpieczną odległość min. 2 m
– w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba osób (limit ustaliła komisja zależnie od wielkości lokalu), dlatego żeby uniknąć czekania, wybierz godziny mniej uczęszczane. Ze względów organizacyjnych oddanie głosu może potrwać dłużej niż zwykle.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Środki ostrożności będą obowiązywały również członków komisji. Reguluje to rozporządzenie ministra zdrowia z 15 czerwca 2020 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001046

Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak


Egzaminy ósmoklasistów!

kk
Dziś rozpoczęły się egzaminy uczniów 8 klas, które potrwają do 18 czerwca. Przed ósmoklasistami najpierw testy z języka polskiego, jutro matematyczne łamigłówki a w czwartek sprawdzian umiejętności z języka obcego. Egzaminy stanowią podsumowanie dotychczasowej nauki oraz otwierają kolejny etap edukacyjny naszej młodzieży.
 
Życzymy powodzenia i połamania piór!

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Dobroń – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w terminie
 od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dobroń.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • zamieszkiwać na terenie gminy Dobroń,
  • posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,
  • złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe)

Powołanie rachmistrza spisowego

Rachmistrz spisowy będzie powoływany przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie
od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
w Urzędzie Gminy w Dobroniu,
w godzinach pracy urzędu.

Dla gminy Dobroń wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 2 rachmistrzów.

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Robert Jarzębak


Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego gmina Dobroń

W wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Głosować korespondencyjnie można również za granicą. Głosowania za granicą nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych do przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II za pośrednictwem Urzędu Gminy Dobroń najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu gminy najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

Czytaj dalej…


Zasady przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych – Dobroń

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie gminy Dobroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

ZGŁOSZENIE kandydatów do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej należy dokonać do dnia 12 czerwca 2020 roku w godz. pracy Urzędu Gminy w Dobroniu tj. do godz. 15.30.    

Zgłoszenie można przesłać e-mailem na adres radagminy@dobron.ug.gov.pl lub w formie skanu.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

Oryginały zgłoszenia należy koniecznie przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić je do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, oznaczając kopertę napisem „Zgłoszenie do OKW”. 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem na wskazany e-mail dopuszcza się:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów a nie przez pełnomocnika wyborczego;   
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby zgłaszającej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 43 6772 130 wew. 122