20 Kolory Polski!

20 lat „Kolorów Polski” – 100 lat województwa

W miesiącach wakacyjnych Filharmonia Łódzka już po raz dwudziesty zaprosi mieszkańców regionu łódzkiego do wędrowania szlakiem festiwalu „Kolory Polski”. Jubileuszowa odsłona festiwalu pełna jest nie tylko muzycznych atrakcji.

„Kolory Polski” to cykl letnich, weekendowych, różnorodnych gatunkowo koncertów, które od wielu lat organizuje Filharmonia Łódzka. Artyści zaproszeni do udziału w festiwalu spotykają się ze słuchaczami w najpiękniejszych zakątkach centralnej Polski. W organizację koncertów i towarzyszących im wydarzeń włączają się liczni partnerzy z domów kultury, samorządów i parafii, gospodarze zabytków i miejskich parków, włodarze miast, a nawet panie z kół gospodyń wiejskich. Na finalny efekt „Kolorów Polski” składa się wysiłek kilkudziesięciu współorganizatorów i setek zaangażowanych w organizację festiwalu mieszkańców województwa. „Kolory Polski” to letnie święto wypełnione nie tylko muzyką, ale także kiermaszami i wystawami, pełne smaków lokalnych potraw przygotowywanych w oparciu o stare receptury. Honorowy Patronat nad całym cyklem objął Marszałek Województwa  Łódzkiego, Pan Grzegorz Schreiber.

– Projektując „Kolory” dbamy, by tak koncerty, jak i ich szczegółowy repertuar, kontekst historyczny miejsca ich organizacji oraz różnorodność atrakcji towarzyszących festiwalowi, budowały obraz wydarzenia pełnego radości
i przyjaźni, wypełnionego klimatem wakacji, a jednocześnie wydarzenia angażującego emocje odbiorców. Fenomenem festiwalu jest społeczność, która tworzyła się wokół festiwalu przez kilkanaście lat, społeczność zbudowana wysiłkiem wszystkich zaangażowanych w jego organizację, ale też wysiłkiem samych melomanów
– podkreśla Tomasz Bęben, Dyrektor Filharmonii Łódzkiej, pomysłodawca „Kolorów Polski”. „Kolory” to nie tylko cykl koncertów kontynuuje. To przestrzeń, w której spotykają się uśmiechnięci ludzie, otwarci na liczne odcienie polskości, jej różnorodność, dumni z niej i cieszący się nią.

Czytaj dalej…


Informacja!

Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą!

Wójt Gminy Dobroń informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, kukurydza, rzepak i rzepik, rośliny strączkowe, łąki drugi pokos, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję – rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja).

Uwaga: szkody będą szacowane tylko na klasie gleby V i VI. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu pok. nr 23 w godz. 800  do 1500 (wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Dobroń lub na stronie internetowej www.dobron.ug.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2019 r.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód

Oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw

Oświadczenie nr_2 o produkcji_zwierzęcej                                                                                                             

Wójt Gminy
(-) Robert Jarzębak


Dotacja dla SP w Chechle!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Chechle

W dniu 12 czerwca 2019 roku zawarta została z Wojewodą Łódzkim umowa na udzielenie dotacji celowej Gminie Dobroń na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chechle w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja w wysokości 4 tys. złotych pozwoli wzbogacić szkolną bibliotekę o nowe pozycje książkowe oraz zwiększy posiadany zasób lektur szkolnych.  


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 611-62-34
e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat:  Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się
od 8 do 18 oC).

Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.

Czytaj dalej…


Informacja!

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu
powrócił do siedziby Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9, budynek B.

Godziny otwarcia:
pon.: 8:00 – 16.00, wt. – pt. : 7:30 – 15:30


Dotacja dla SP w Dobroniu!

Dotacja na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobroniu

Decyzją Wojewody Łódzkiego Szkoła Podstawowa w Dobroniu została objęta wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019. Dotacja w wysokości 37.767, 00 zł przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia oraz poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej. Realizacje zadania zaplanowano na okres wakacyjny, tak aby z początkiem roku szkolnego 2019/2020 uczniowie mogli spożywać posiłki w odnowionej stołówce.    


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat: Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

05.07.2019 r. godz. 8-15 Orpelów od nr 24 do 30A

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.