Gwiazdki blask

kk

W minioną niedzielę, 14 stycznia, w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Dobroniu zorganizowano Koncert Kolęd i Pastorałek „Gwiazdki blask” z udziałem Janusza Tylmana (fortepian), Tadeusza Melona (skrzypce), Mirosława Romejko (saksofon) i Joanny Stefańskiej-Matraszek (sopran). Dopełnieniem bożonarodzeniowych kompozycji, w aranżacji Janusza Tylmana, było słowo czytane przez Barbarę Bursztynowicz – wiersze ks. Jana Twardowskiego i Jacka Bursztynowicza. Podczas koncertu zaprezentowane zostały zarówno współczesne pastorałki, jak i wszystkim znane kolędy jak „Przybieżeli do Betlejem” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Czytaj dalej…


Sołectwo roku 2017

W plebiscycie Sołectwo i Sołtys roku 2017  powiatu pabianickiego organizowanym przez Dziennik Łódzki laureatem 3 miejsca zostało sołectwo Mogilno Małe z terenu gminy Dobroń.

Serdecznie gratulujemy!


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

kk

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 31 stycznia br. upływa ustawowy termin uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożenia pisemnego oświadczenia (druk w załączeniu) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Dopełnienie powyższych obowiązków jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty i złożenia ww. oświadczenia w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty oraz złożenia oświadczenia nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na:

konto PA-CO-BANK PABIANICE
74 8788 0009 0400 2411 2015 0015
 

Oświadczenie o wartości sprzedaży


Spotkanie informacyjne – rozwój usług medyczno-opiekuńczych

14 grudnia 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych (usługi zdrowotne z Poddziałania IX.2.2 RPO WŁ), ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

Dane dotyczące spotkania

miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku B, I piętro
termin: 10 stycznia 2018 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00 

Więcej informacji