Zmiany w gospodarce odpadami po 1 lipca

1lipiec

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych zaczną obowiązywać po 1 lipca 2013 roku.

Od 1 lipca już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna będzie za zorganizowanie odbioru i nadzór nad wywozem odpadów komunalnych.
Odpady będą odbierane z tych samych miejsc co dotychczas, zmieni się jedynie podmiot, który będzie organizował wywóz – to już nie będzie firma prywatna, a gmina. Firma, która będzie realizowała tę usługę, zostanie wyłoniona w drodze przetargu.

Na zmianach najlepiej wyjdą osoby segregujące odpady. Segregujący będą płacić mniej od tych, którzy odpadów nie segregują. Czytaj dalej…


Informacja dla mieszkańców

W związku ze złym stanem drogi mieszkańcy wsi Ldzań zbierają podpisy pod petycją skierowaną do Starostwa Powiatowego w Pabianicach w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową w Dobroniu do Ldzania. Zachęcamy do składania podpisów.


1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2013 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Czytaj dalej…


Obwieszczenie

obwieszczenieObwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego(piasku) Wymysłów I”.


Przejęcie ul. Kolejowej

Informujemy Państwa, że dziś na mocy aktu notarialnego, w drodze darowizny Gmina Dobroń przejęła ulicę Kolejową od Spółki „Polskie Koleje Państwowe”.  Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, ponieważ teraz gmina będzie miała prawo przeprowadzać na niej  prace remontowe, co wcześniej nie było możliwe.


Obwieszczenie

Obwieszczenobwieszczenieie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Rozbudowie istniejącego budynku produkcyjno-usługowego z częścią biurowo-socjalną o halę produkcyjną z zapleczem socjalnym zlokalizowanego w m. Chechło Drugie, ul. Lipowa 7 dz. nr ew. 265/7, 265/12, 265/13, 265/14. 265/15, 265/16”.