Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 31 maja br. upływa ustawowy termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na:

konto PA-CO-BANK PABIANICE
74 8788 0009 0400 2411 2015 0015


Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar województwo łódzkie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 11.05.2018 do godz. 24:00 dnia 11.05.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie opadów do 40 mm i porywów do 90 km/h.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%

Uwagi  Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak
Godzina i data wydania godz. 08:00 dnia 11.05.2018


Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1.
Obszar: województwo łódzkie.
Ważność: od godz. 16:00 dnia 09.05.2018 do godz. 23:00 dnia 09.05.2018.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Burze najwcześniej pojawią się na południu województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: IMGW-PIB Piotr Szewczak.
Godzina i data wydania: godz. 10:42 dnia 09.05.2018.