Planowana przerwa w dostawie wody

Szanowni mieszkańcy gminy Dobroń,

W związku z koniecznością dokonania prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w Markówce, dzisiaj w nocy tj.  w dn. 07-08.08.2019 r. (środa-czwartek) w godz. 2300 – 200 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Prosimy o zabezpieczenie dla siebie niezbędnej ilości wody na wspomniany okres.

Za utrudnienia przepraszamy.


Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu wsi Chechło Drugie.

            Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie Czytaj dalej…


Od Dobronia do Koszęcina…

W zgodzie z wieloletnią tradycją w dniach 10-11 sierpnia br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie odbędzie się V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska. O ten zaszczytny tytuł powalczy, jak co roku, zaprzęg Jana Musiała oraz Jacka Jantonia.

Jan Musiał będzie powoził zaprzęgiem wielkopolskim. U jego boku zasiądzie luzak w osobie Macieja Musiała, natomiast w bryczce biskupińskiej zasiądą Iwona Musiał i Magdalena Orłowska w strojach bambrów poznańskich. Przygotowania w rodzinie Musiałów szły pełną parą od kilku tygodni, najpierw trzeba było zakupić oryginalną bryczkę, następnie poszyć stylizowane stroje bamberskie i wykonać ręcznie kornety, czyli czepce dla pasażerek. Ale trzeba było, ponieważ jest to bardzo prestiżowa impreza, a do udziału w niej trzeba spełnić wiele wymogów.

Głównymi ulicami Koszęcina przejedzie parada stylowych powozów z całej Europy, pojawią się piękne damy, eleganccy dżentelmeni oraz historyczne zaprzęgi z powożącymi i pasażerami w strojach historycznych i ludowych, a przy tym – wyśmienite konie! Będą również próby zręczności powożenia. A wszystko to ocenią międzynarodowi sędziowie. Dodatkową atrakcją, nie tylko dla miłośników folkloru, będzie sobotni wieczorny koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Dobroń do europejskiej stolicy tradycyjnego powożenia do Koszęcina na tę piękną weekendową imprezę i zachęcamy do aktywnego kibicowania reprezentantom naszej gminy!


Sołtysi w Sejmie

l

4 lipca br., dzięki uprzejmości posła Piotra Polaka, sołtysi z terenu gminy Dobroń odbyli wycieczkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sołtysów po Sejmie oprowadził poseł Polak, wicemarszałek Terlecki pozdrowił z mównicy, a radna Dorota Więckowska oprowadziła po starym mieście i Łazienkach Królewskich.

Czytaj dalej…


Zawyją syreny – test systemu

1 sierpnia o godzinie 17.00 w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania zacznie działać System Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, emitując ciągły sygnał przez jedną minutę.

 


Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 64
w Dobroniu
z dnia 5 lipca 2019 r.

Na  podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 64 w Dobroniu zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 64 w Dobroniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych    kandydatów:

  1. Sławomir Dychto, zam. Ldzań, okręg nr 64
  2. Marcin Góral, zam. Wincentów, okręg nr 64

 

 Przewodniczący Komisji Okręgowej
/-/ Małgorzata Adamek


Planowana przerwa w dostawie wody

    Szanowni mieszkańcy gminy Dobroń,

W związku z koniecznością dokonania pilnych prac konserwacyjnych na stacji  uzdatniania wody w Markówce w nocy z 11 na 12 lipca 2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego. Przerwa dostaw wody nastąpi od godz. 000  do godz. 0400  w dniu 12 lipca 2019 r. Prosimy o zabezpieczenie dla siebie niezbędnej ilości wody na wspomniany okres.

Za utrudnienia przepraszamy.