Informacja w sprawie rozwiązywania umów na wywóz odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy,

W związku z pismem otrzymanym od firmy EKO – REGION dotyczącym sposobu rozwiązywania bieżących umów na wywóz odpadów komunalnych, podajemy do informacji stanowisko firmy w tej sprawie. Sposób postępowania będzie różny, w zależności od tego czy firma wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny na terenie gminy Dobroń, czy też nie. Czytaj dalej…


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Dobroń informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przobwieszczenie o udziale spoleczenstwaystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża Dobroń Duży II.

 


Obwieszczenie

obwieszczenieInformacja dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu naprawy i konserwacji maszyn drogowych” zlokalizowanego w Dobroniu przy ul. Dojazdowej 9. Czytaj dalej…