Świetlica z ISKRĄ 2017

kk

Od  połowy września  2017 roku kontynuuje pracę  świetlica środowiskowa przy Ludowym Klubie Sportowym ISKRA w Dobroniu. Zajęcia w świetlicy mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobroń. W ramach projektu realizowanego przez nauczycieli ze szkół podstawowych prowadzone są  bezpłatne zajęcia terapeutyczne, językowe, sportowe i opiekuńcze. Uczestniczy w nich 20 dzieci, które mają także możliwość skorzystania z wycieczek na basen. W programie przewidziano zajęcia kulinarne z dożywianiem, pomoc w odrabianiu prac domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy miały dzieci z rodzin wielodzietnych. Zajęcia odbywają się w siedzibie klubu Iskra w Dobroniu przy ul. Sportowej 19A  w poniedziałki i środy w godz. 15.30-18.30. Projekt sfinansował Wójt Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak.

Czytaj dalej…


Piknik rodzinny i plac zabaw w Markówce – projekt sołecki

kk

W wyniku konkursu prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, Gmina Dobroń otrzymała w tym roku dofinansowania na dwa projekty sołeckie, w ramach których 14 lipca podpisana została umowa na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Czytaj dalej…


Laureatki konkursu „Granatowa historia zbrodni katyńskiej”

„Granatowa historia zbrodni katyńskiej” to konkurs historyczny, organizowany przez stowarzyszenie „Rodzina policyjna 1939 r.” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, dotyczący tematyki zbrodni katyńskiej w aspekcie funkcjonariuszy policji II RP z województwa łódzkiego. Laureatką pierwszego miejsca w kategorii kartki pocztowej ze znaczkiem i okolicznościowym stemplem przedstawiającym ofiary policyjne jest Julia Amoruso, uczennica trzeciej klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Dobroniu. Trzecie miejsce w tej samej kategorii zajęła Kinga Wójcik, również uczennica ZS w Dobroniu.

Czytaj dalej…


Święto Edukacji Narodowej i ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Dobroniu

ss

Bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie serc i umysłów. 14 października obchodzone jest Święto Edukacji Narodowej. Z tejże okazji w miniony piątek, 13 października, w Szkole Podstawowej w Dobroniu uroczystość ślubowania pierwszoklasistów połączono z obchodami – potocznie zwanego – Dnia Nauczyciela. Nowi uczniowie, w obecności starszych kolegów, rodziców, kadry pedagogicznej oraz zaproszonych gości, rozwiązali zagadki i złożyli ślubowanie, by następnie z rąk Pani dyrektor zostać pasowanymi na uczniów placówki. Życzenia dobrej nauki i wspaniale spędzonego czasu złożył Wójt Gminy, Pan Robert Jarzębak, podkreślając ważną rolę w życiu dzieci, jaką pełni kadra pedagogiczna, jednocześnie dziękując za wyjątkowe zaangażowanie i wysiłek, jakim wykazują się w swojej niełatwej pracy.

Czytaj dalej…