Informacja

I N F O R M A C J A

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zmianami).

Urząd Gminy w Dobroniu przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia (druk w załączeniu) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4 wyżej wspomnianej ustawy) oraz załączenie wydruku raportu kasowego, w celu weryfikacji zgodności złożonych oświadczeń. Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

17.01.2020r. godz. 8-15 Wymysłów Piaski (stacja 3-0548)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Wymiana młodzieży Dobroń – Dorpen.

W dniach 18 – 23 listopada 2019 r. odbyła się wymiana młodzieży Gminy Dobroń i Dorpen. Przedstawiciele Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak – Wójt Gminy i Pan Janusz Szerffel -Przewodniczący Rady Gminy oraz młodzieży szkół gminy Dobroń wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Szkoły w Dorpen w Niemczech.

Program wizyty był pełen atrakcji i niezapomnianych wspomnień. Młodzież z naszych szkół odwiedziła m.in.  fabrykę papieru Nordlandallee w Dorpen, gdzie mogła wziąć udział w zajęciach „produkcji” własnej kartki papieru, Leer – parku miniatur, w którym w trzech ogromnych salach w miniaturze zostały przedstawione najciekawsze niemieckie miasta: Papenburg, Leer, Aurich, Emden, Oldenburg oraz znajdujące się w nich zabytki i atrakcje a także Evenburg – zamek na wodzie.  Wizyta w obozie pracy w Esterwegen była czasem zadumy i lekcji historii z czasów  II Wojny Światowej. W hołdzie złożone zostały kwiaty na cmentarzu w Dorpen na grobie polskich i niemieckich żołnierzy. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć stocznię Meyer – Werft w Papenburgu. Jest to miejsce, gdzie buduje się jedne z największych statków pasażerskich na świecie. Miejsce to zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie.

Czytaj dalej…


Informacja!

W    Wigilię   24   grudnia   2019  roku,
Urząd  Gminy  w  Dobroniu  będzie  nieczynny.
Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę  28  grudnia  2019 r. 
w  godzinach  od   730   do   1530.


Mikołajki w DCK

W minioną sobotę, 7 grudnia, w Dobrońskim Centrum Kultury odbyło się Mikołajkowe spotkanie. Dzieci, wraz z rodzicami, bawiły się przy znanych świątecznych przebojach, modelowały balony, pozowały do zdjęć z maskotką Olafem, mogły również pomalować sobie buzie, wcielając się w postacie z bajek. Nie zabrakło  oczywiście spotkania z Mikołajem! Każde dziecko otrzymało słodki prezent i pamiątkowe zdjęcie (do odbioru w DCK).

Czytaj dalej: DCK DObroń