Komunikat!

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Torowej  w m. Chechło II (droga gminna nr 108069E).

Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z załączonym projektem w dniu 11.09.2020 od godz. 08:00 do dnia 16.09.2020 do godz. 20:00. ul. Torowa Chechło Drugie.


Komunikat!

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Podmiejskiej w Pabianicach (droga gminna nr 108051E).

Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z załączonym projektem w dniu 11.09.2020 od godz. 08:00 do dnia 16.09.2020 do godz. 20:00.* ul. Podmiejska


Ważny komunikat!

 

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty III raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż będzie możliwa zapłata III raty podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa (za wyjątkiem Sołectwa Wymysłów).

Wpłaty można dokonać również na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.

Dokonując wpłaty u sołtysa proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki lub chusty zakrywające usta i nos, zachowanie odstępu od innych osób).


Trwa Powszechny Spis Rolny

W całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Powszechny Spis Rolny to badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem telefonicznym w celu przeprowadzenia spisu. Kolejną formą spisu jest spis bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrzów terenowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://spisrolny.gov.pl

 


UWAGA!

Wójt Gminy Dobroń informuje, iż w związku z inwestycją prowadzoną przez PKP S.A., tj. przebudową przejazdu drogowo-kolejowego, w dniach od 09.09.2020 roku od godz. 8:00 do 11.09.2020 roku do godz. 20:00 zostanie zamknięty przejazd kolejowy przy ul. Sienkiewicza – droga powiatowa 4912E.

Objazd zostanie poprowadzony ul. Szkolną.


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za alkohol.

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 30 września br. upływa ustawowy termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na

konto PA-CO-BANK PABIANICE

74 8788 0009 0400 2411 2015 0015