Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory wójta, zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Czytaj dalej…


Hodowco!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje,
w dniu 15 października 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask odbędzie się spotkanie dotyczące uznania naszego rejonu za urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego.

Spotkanie jest skierowane do wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu pabianickiego i będzie miało na celu określenie nowych regulacji zasad przemieszczeń trzody chlewnej o różnych statusach epizootycznych.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach zaprasza na ww. spotkanie, gdyż uczestnictwo oraz informacje tam przekazane są dla hodowców trzody chlewnej w przypadku uznania regionu za urzędowo wolny informacją priorytetową.

 

Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy


Bezpieczny przejazd w Dobroniu

W dniu 28.09.2018 r. na przejeździe kolejowo – drogowym w Dobroniu zorganizowana została kampania informacyjna „Bezpieczny przejazd”. Wójt gminy Dobroń Robert Jarzębak wraz z radnym powiatowym Andrzejem Kurzawskim oraz współorganizatorzy kampanii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, pabianiccy policjanci, druhowie OSP z Dobronia i Chechła na czele z Komendantem Gminnym ZOSP RP  Mariuszem Krulikiem promowali bezpieczeństwo na strzeżonym przejeździe w Dobroniu. Podczas akcji użytkownikom dróg wręczano ulotki informacyjne oraz kamizelki odblaskowe. Na przejazdach kolejowych w całym kraju – na rogatkach czy krzyżach św. Andrzeja zostały umieszczone żółte naklejki z indywidualnym numerem skrzyżowania, numerem alarmowym 112 i numerami awaryjnymi, jakie należy wykręcić w razie wypadku. Kampania spotkała się z dużym poparciem wśród mieszkańców naszej gminy. Czytaj dalej…


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla ZPiT „Dobroń”

13 września 2018 r. zainaugurowano w Filharmonii Łódzkiej nowy sezon kulturalny w Łódzkiem. Była to również okazja do uhonorowania wyjątkowych ludzi kultury. Uchwałą Nr 1168/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Wśród 20 nagrodzonych znalazł się, obchodzący w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia, Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: DCK.