KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat: Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

05.07.2019 r. godz. 8-15 Orpelów od nr 24 do 30A

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Świadczenie 500+ na każde dziecko bez dochodu

W gminie Dobroń ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. 11 listopada 9, budynek B, pokój nr 22.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” informujemy, iż od dnia 01.07.2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochody rodziny. Czytaj dalej…


Informacja!

Informujemy, że ze względu na upały i prognozy pogody zapowiadające dalszy wzrost temperatury powietrza, w dniu 26 czerwca 2019 r. czas pracy w Urzędzie Gminy w Dobroniu został skrócony do godz. 14:00.


Teatr „Metamorfoza” ma już 5 lat

kk

Kolejny rok pracy Gminnego Środowiskowego Teatru Profilaktycznego „Metamorfoza” upłynął 4 czerwca 2019r. Wyjątkowy, bo wieńczący pięcioletnią działalność. Na tę szczególną okoliczność do gmachu SP w Dobroniu przybyli:  p. wójt gminy Dobroń- Robert Jarzębak, p. sekretarz Mirosław Rżanek,  p. dyrektor DCK – Monika Rybak oraz rodzice, dziadkowie, miłośnicy teatru… Dwie grupy teatralne, wystawiając etiudę „Poczekalnia” oraz „Kwiaty miłości”, rozbawiły do łez publiczność. Ciepłe słowa płynące z ust p. wójta, okraszone gromkimi brawami były niewątpliwie wyrazem podziękowań za wieloletnia pracę sceniczną. Nie kryto wzruszeń i nostalgii. Grupa teatralna licząca 25 osób (Bartosz Górniak, Jakub Roszak, Marta Kołtuniak, Natalia Gobucka, Julia Janiszewska, Maria Hoffman, Anita Pawelczyk, Julia Kuna, Marta Animucka, Zuzanna Sawicka, Kornelia Kulikowska, Anna Groblewska, Maria Kołodziej, Natalia Olczak, Piotr Żmilewski, Julia Kuniecka, Amelia Przezdzięk, Dominika Posłuszny, Marta Pawlak, Maria Pawlak, Wojtek Krajewski, Kamil Posłuszny, Jakub Kalisz, Julia Kacprzak, Marcel Kozieł) wraz ze swoim opiekunem p. Moniką Pawełczyk,  symbolicznymi statuetkami teatralnymi oraz listami gratulacyjnymi podziękowała wszystkim, którzy wspierali działalność teatru „Metamorfoza”. Każdy z nich oddał cząstkę siebie dla dobra innych…  

Czytaj dalej…


Wakacje!!!

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki, dzwonków i porannego wstawania.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszych przedszkoli i szkół, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.


Nabór na stanowisko Instruktora Tańca Ludowego

Dyrektor Dobrońskiego Centrum Kultury

ogłasza nabór na stanowisko instruktora tańca ludowego dla ZPiT „Dobroń”

  1. Wymagane kwalifikacje:

1.1. wykształcenie wyższe,
1.2. ukończony kurs z dziedziny tańca ludowego (instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca ludowego),
1.3. uprawnienia pedagogiczne uprawniające do prowadzenia (planowania i organizowania) zajęć z dziećmi i młodzieżą,
1.4. przygotowanie praktyczne z zakresu tańca ludowego.

  1. Wymagania dodatkowe:

2.1.umiejętność pracy w zespole,
2.2. dobra organizacja czasu pracy,
2.3. dyspozycyjność,
2.4. komunikatywność,
2.5. znajomość obsługi komputera.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. prowadzenie zajęć tanecznych we wszystkich grupach wiekowych Zespołu,
3.2. organizacja imprez artystycznych (w tym koncertów) w oparciu o repertuar i grupy artystyczne Zespołu,
3.3. organizacja i udział w zgrupowaniach / warsztatach / festiwalach i koncertach Zespołu,
3.4. doradztwo repertuarowe, metodyczne i warsztatowe amatorskiemu ruchowi tanecznemu Zespołu,
3.5. aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na cele statutowe Zespołu,
3.6. współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami w zakresie pozyskiwania nowych członków Zespołu oraz w zakresie upowszechniania tanecznej kultury ludowej,
3.7. inne niezbędne dla właściwej pracy na ww. stanowisku.

  1. 4. Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny, CV – własnoręcznie podpisane,
4.2. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata,
4.3. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.

  1. Czas pracy: umowa zlecenia, na zastępstwo (wtorki, piątki – do uzgodnienia)
  1. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 14.08.2019r. do godz. 16.00, osobiście lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do siedziby Dobrońskiego Centrum Kultury, ul. W. Witosa 1a, 95-082 Dobroń, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora tańca ludowego”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Praca od 01 września 2019 r.

Dobroń, 14.06.2019 r.

Nabór na instruktora- ogłoszenie, klauzula


Rozbudowa oczyszczalni ścieków

dd

W miniony piątek, 14 czerwca, w Urzędzie Gminy w Dobroniu zawarto umowę na roboty budowlane objęte pierwszą częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń”.

Czytaj dalej…