Polska pobiła rekord

kk

Rowerzyści z całej Polski przejechali ponad 55 milionów kilometrów w ramach kampanii społecznej „Kręć kilometry po technologię”. Mieszkańcy prawie 1200 miejscowości, przez pięć miesięcy, brali udział w rywalizacji zorganizowanej przez Fundację Allegro All For Planet. Teraz do pięciu zwycięskich miast zawita Allegro Tech Days. A dane, zebrane w trakcie 6 lat trwania kampanii, posłużą programistom podczas serii hackathonów do stworzenia portalu, który ułatwi samorządom rozwój infrastruktury rowerowej.

Czytaj dalej…


Manewry strażackie „Róża 2017”

30 września 2017 r. na terenie leśnictwa Dąbrowa w pograniczu miejscowości Róża i Pawlikowice odbyły się międzygminne ćwiczenia jednostek OSP „Róża 2017”. Scenariusz zakładał m. in. pożar budynku leśniczówki, pożar pobliskiego lasu oraz zaginięcie kilku osób. Na miejsce w kilku rzutach dysponowano jednostki OSP, budowano zasilenie wodne z naturalnego zbiornika wodnego, udzielano poszkodowanym KPP do czasu przyjazdu ZRM. Całość rozpoczęła się ok. godz 9:00 i trwała lekko ponad godzinę. Następnie druhowie udali się do OSP Róża, gdzie miało miejsce podsumowanie oraz wręczenie podziękowań za aktywność druhów w walce z sierpniowymi kataklizmami. Wręczone zostały także nagrody i podziękowania za pozostałe aktywności – m. in. w zawodach FCC.

Czytaj dalej…


Sukces Zespołu Pieśni i Tańca DOBROŃ

kk

 II miejsce na międzynarodowym Festiwalu w Niemczech!

W dniach 7 – 10 września Zespół Pieśni i Tańca DOBROŃ gościł w Niemczech, w miejscowości Bösel, na organizowanym już po raz 55 Festiwalu  Euro Bösel Internationale Musiktage. Jest to cykliczne,  wielkie wydarzenie artystyczne z udziałem orkiestr dętych, grup tanecznych i folklorystycznych oraz zespołów muzycznych z całej Europy. Niech o rozmachu imprezy świadczy fakt, że wzięło w niej udział kilkadziesiąt grup reprezentujących różne kraje europejskie, a rywalizacja odbywała się w aż 7 kategoriach. W uroczystym przemarszu, kolorowej, roztańczonej i rozśpiewanej paradzie wzięło udział… ponad 1000 wykonawców! Natomiast całość obserwowała wspaniała, kilkutysięczna publiczność i oczywiście jury.

Czytaj dalej…


Wybór realizatora programu zdrowotnego

Wybór realizatora programu zdrowotnego „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń”

Komisja Konkursowa informuje, iż w dniu 20.09.2017 r. odbyło się posiedzenie w sprawie wyboru realizatora programu zdrowotnego finansowanego przez Gminę Dobroń „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 z terenu gminy Dobroń”.
Na realizację w/w programu wpłynęła jedna oferta: STOMATOLOGIA Marta Pawlik – Mencel, 95-200 Pabianice, ul. Poniatowskiego 29, Gabinet: 95-082 Dobroń, ul. Jodłowa 15.

Po dokonaniu oceny pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa pozytywnie rozpatrzyła ofertę pani Marty Pawlik – Mencel.

Wójt Gminy Dobroń, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej podjął decyzję o wyborze oferty: STOMATOLOGIA Marta Pawlik – Mencel.


Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu

kk

28 września 2017 roku podczas obraz XXX sesji Rady Gminy w Dobroniu odbył się wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu. Spośród radnych Pan Radny Dariusz Becht zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Przestrzegania Prawa Pana Janusza Szerffela. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego przez Komisji Skrutacyjną, której przewodniczył Radny Dariusz Becht stwierdzono wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu Pana Janusza Szerffela.

Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu podziękował za wybór i zaufanie i przejął prowadzenie sesji i nowe obowiązku w Radzie Gminy.


Uzupełniony skład Rady Gminy w Dobroniu

kk

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobroniu, które odbyły się 17 września 2017 roku w okręgu wyborczym nr 3, radną została zgłoszona przez komitet „Rozwijamy Chechło” Pani Barbara Jóźwiak.

W dniu 28 września, podczas XXX sesji Rady Gminy w Dobroniu, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Przemysław Kazimierz Osowski przedstawił wyniki wyborów oraz wręczył nowej radnej zaświadczenie o wyborze do Rady Gminy. Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym Pani Barbara Jóźwiak złożyła ślubowanie i objęła mandat radnej Rady Gminy w Dobroniu, uzupełniając tym samym skład Rady. 


Boisko dla Dobronia

kk

25 września opublikowano listę operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”  do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń” uzyskał 25 punktów, co stanowi o jego pozytywnym zaopiniowaniu.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

11.10.2017r. godz. 9-11 Dobroń (stacja 3-2143), Dobroń Żabieniec(stacja 3-1446), Dobroń Mały (stacja 3-1448) , Dobroń Duży (stacja 3-1447) ul. Jarzębinowa, Kolejowa, Kaczeńcowa i przyległe, Pabianicka, Słoneczna i przyległe, Sienkiewicza, Torowa, Wrocławska, Mogilno Duże (stacja 3-0574, 3-1974, 3-1975, 3-1976), Mogilno Małe (stacja 3-0575, 3-1973)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: http://zelt.pl/osd/. Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję