Nawałnica w Dobroniu

kk

Nawałnica przechodząca przez województwo łódzkie w ubiegłym tygodniu przyniosła masę zniszczeń, z których największe objęły tereny gminy Dobroń i Lutomiersk. Zniszczone zostały tysiące drzew, zerwane przewody elektryczne, dachy domów, w których częściowo uszkodzone zostały dachówki, a w niektórych przypadkach zerwane całe poszycia. Zerwanie przewodów elektrycznych skutkowało również brakiem prądu na skrzyżowaniach i w wielu gospodarstwach domowych.

Czytaj dalej…


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

       Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE PONIOSŁY STRATY W ZAKRESIE USZKODZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE DOBROŃ W CZASIE NAWAŁNICY Z DNIA 10/08/2017r.

Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930) osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego mogą ubiegać się
o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wyżej wymieniony zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowany jako rekompensata za straty spowodowane zdarzeniem losowym, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek przysługuje na remont zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, w których gospodarstwo domowe było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego. Zasiłek nie jest przyznawany na remont budynków w budowie, domów rekreacyjnych i letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych, ani na remont obiektów o innych charakterze niż mieszkalny.

Środki pieniężne pokrywające zasiłki celowe zdarzeń losowych pochodzić będą z budżetu Gminy Dobroń. Czytaj dalej…


Termomodernizacja budynku w Dobroniu

dd

3 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu Wójt Gminy Pan Robert Jarzębak podpisał umowę na drugi z 12 budynków przeznaczonych do termomodernizacji w ramach inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Umowa zawarta z firmą ENVIRO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, opiewająca na kwotę 562 394,89 zł, dotyczy prac budowlanych na budynku przy ul. 11 Listopada 11 w Dobroniu. Planowany termin rozpoczęcia zadania to sierpień 2017, koniec prac – do 31 października br.


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Dobroń, Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Róża zapraszają na:

FESTYN RODZINNY

20 sierpnia 2017 r. (niedziela)

START: godz. 1600

Plac przy OSP w Róży

Przyjdź ze swoimi najbliższymi, zabierz ze sobą znajomych, rodziców, dzieci, dziadków, wnuki.

W programie:

  • Gry i zabawy z nagrodami,
  • Pieczenie kiełbasek,
  • Degustacja ciast wykonanych przez KGW z Róży,
  • Dla wszystkich gości kawa i herbata.

Organizatorzy gwarantują miłą zabawę.

WSTĘP WOLNY

Projekt „Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Gminy Dobroń.


Komunikat meteorologiczny

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2

Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 42 wydanego o godz. 20:58 dnia 08-08-2017
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: woj. łódzkie
Stan obserwowany: W dniu 10.08.2017 zanotowano temperaturę maksymalną: w Silniczce 34,8°C, w Sulejowie 33,9°C, w Skierniewicach 31,4°C, w Dobryszycach 34,3, w Łodzi 28,8°C, w Sieradzu 28,5°C i w Wieluniu 29,8°C.
Przewidywany rozwój zjawisk: W dniu 11.08.2017 prognozowana jest temperatura maksymalna od 32°C do 34°C. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk: Leszek Szaradowski
Data i godzina wydania komunikatu: 10.08.2017 godz. 18:27