Wybór realizatora programu zdrowotnego

Wybór realizatora programu zdrowotnego „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń”

Komisja Konkursowa informuje, iż w dniu 20.09.2017 r. odbyło się posiedzenie w sprawie wyboru realizatora programu zdrowotnego finansowanego przez Gminę Dobroń „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 z terenu gminy Dobroń”.
Na realizację w/w programu wpłynęła jedna oferta: STOMATOLOGIA Marta Pawlik – Mencel, 95-200 Pabianice, ul. Poniatowskiego 29, Gabinet: 95-082 Dobroń, ul. Jodłowa 15.

Po dokonaniu oceny pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa pozytywnie rozpatrzyła ofertę pani Marty Pawlik – Mencel.

Wójt Gminy Dobroń, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej podjął decyzję o wyborze oferty: STOMATOLOGIA Marta Pawlik – Mencel.


Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu

kk

28 września 2017 roku podczas obraz XXX sesji Rady Gminy w Dobroniu odbył się wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu. Spośród radnych Pan Radny Dariusz Becht zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Przestrzegania Prawa Pana Janusza Szerffela. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego przez Komisji Skrutacyjną, której przewodniczył Radny Dariusz Becht stwierdzono wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu Pana Janusza Szerffela.

Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu podziękował za wybór i zaufanie i przejął prowadzenie sesji i nowe obowiązku w Radzie Gminy.


Uzupełniony skład Rady Gminy w Dobroniu

kk

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobroniu, które odbyły się 17 września 2017 roku w okręgu wyborczym nr 3, radną została zgłoszona przez komitet „Rozwijamy Chechło” Pani Barbara Jóźwiak.

W dniu 28 września, podczas XXX sesji Rady Gminy w Dobroniu, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Przemysław Kazimierz Osowski przedstawił wyniki wyborów oraz wręczył nowej radnej zaświadczenie o wyborze do Rady Gminy. Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym Pani Barbara Jóźwiak złożyła ślubowanie i objęła mandat radnej Rady Gminy w Dobroniu, uzupełniając tym samym skład Rady. 


Boisko dla Dobronia

kk

25 września opublikowano listę operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”  do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń” uzyskał 25 punktów, co stanowi o jego pozytywnym zaopiniowaniu.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

11.10.2017r. godz. 9-11 Dobroń (stacja 3-2143), Dobroń Żabieniec(stacja 3-1446), Dobroń Mały (stacja 3-1448) , Dobroń Duży (stacja 3-1447) ul. Jarzębinowa, Kolejowa, Kaczeńcowa i przyległe, Pabianicka, Słoneczna i przyległe, Sienkiewicza, Torowa, Wrocławska, Mogilno Duże (stacja 3-0574, 3-1974, 3-1975, 3-1976), Mogilno Małe (stacja 3-0575, 3-1973)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: http://zelt.pl/osd/. Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję


Zapisz się na jogę!

kk

Joga, z definicji, to jeden z systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się związkami pomiędzy ciałem i umysłem. Podkreśla że człowiek jest integralną całością ciała, umysłu i ducha – dlatego pozytywna zmiana na jednym poziomie powoduje jednoczesną poprawę na innym. Czujemy się zrelaksowani, optymistyczniej patrzymy na życie.

Czytaj dalej…


Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

W terminie 27 – 28 września 2017 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiatowymi Urzędami Pracy i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi organizują II edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno pracodawców jak
i mieszkańców Łodzi i regionu. W Targach uczestniczyło 62 wystawców oraz 8000 zwiedzających. Czytaj dalej…