Jubileusz 30-lecia działalności w KGW w Mogilnie Małym

dsc_003812 października 1986 roku dla dwóch Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Małym był dniem wyjątkowym. Pani Alina Kosmala oraz Irena Wołosz zostały wówczas wybrane przez swoje koleżanki na przewodniczącą i wiceprzewodniczącą. W minioną sobotę, 22 października, członkinie Koła świętowały jubileusz pełnienia tych funkcji w sali OSP w Mogilnie w gronie Gospodyń Wiejskich, prezes Lokalnej Grupy Działania Doliny Rzeki Grabii – Pani Anny Doliwy oraz zaproszonych gości z Urzędu Gminy w Dobroniu. Na ręce Pań wręczono kwiaty, prezenty oraz tabliczki pamiątkowe, a także złożono podziękowania za długoletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności. Nie zabrakło uścisków i życzeń kolejnych lat spędzonych na aktywnej działalności oraz dalszego rozwoju.

Czytaj dalej…


UWAGA!

R O L N I K U!

Jesteś użytkownikiem profesjonalnym.
Zapoznaj się z przepisami i przestrzegaj  ich we własnym interesie!

Jeżeli stosujesz środki ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych w produkcji rolniczej i leśnictwie, musisz przestrzegać trzech najważniejszych obowiązków wynikających z przepisów polskiego i unijnego prawa:

  • Ukończ specjalistyczne szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin
  • Prowadź ewidencję zabiegów ochrony roślin
  • Badaj sprawność techniczną opryskiwacza w uprawnionych Stacjach Kontroli opryskiwaczy w odstępach nie dłuższych niż 3 lata

Brak przestrzegania wymienionych obowiązków skutkować może karą grzywny. (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin t. j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 547 ze zm.).

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Łodzi
Kierownik Oddziału w Łodzi
Małgorzata Pazurek

Czytaj dalej…


Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Dobroniu

W lipcu br. informowaliśmy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wyniku którego Szkole Podstawowej w Dobroniu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 25 500,00 zł na projekt pn. „Poznaję, działam, chronię – ekopracownia w Szkole Podstawowej Jana Pawła II w Dobroniu„.

Łączny koszt pracowni to 30 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono:

  • meble – 9 815,00 zł
  • sprzęt multimedialny – 9 000,00 zł
  • pomoce dydaktyczne – 11 185,00 zł

20 października Dzień Krajobrazu – Mój krajobraz. Współtworzę i chronię

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października br. po raz pierwszy odbędzie się Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu chcemy uświadomić jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń. Krajobraz ma realny wpływ na jakość naszego życia.

Polska, ratyfikując w 2004 r. Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., zobowiązała się do stosowania jej przepisów. Podstawowym celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. Zgodnie z zapisami Konwencji krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.

Czytaj dalej…


Święto Edukacji Narodowej w Gimnazjum w Dobroniu

jj

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Uroczyste obchody tego dnia – święta zarówno nauczycieli, jak i uczniów – w szkołach w gminie Dobroń odbyły się 13 października. Uroczystość tę w Gimnazjum połączono z pasowaniem pierwszoklasistów. Złożono życzenia i wręczono kwiaty kadrze pedagogicznej i pracownikom administracyjnym, przedstawiono część artystyczną – muzykę i taniec, a następnie rozpoczęto konkursy dla pierwszoklasistów, w których mieli za zadanie m.in. odpowiedzieć na pytanie dotyczące swoich wychowawców, stworzyć ekologiczny mundurek czy wziąć udział w karaoke, by na koniec oficjalnie powitać ich w gronie gimnazjalistów i życzyć powodzenia w nauce.

Czytaj dalej…


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

bukiet-100-kolorowych-roz-tp_778685519355579289fSzanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

W imieniu Samorządu Gminy Dobroń pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Praca Nauczyciela to wyzwanie wymagające cierpliwości, wielu poświęceń oraz zaangażowania. Jesteśmy głęboko przekonani, że dzielenie się wiedzą i przekazywanie pozytywnych wzorów jest cennym darem, który daje szanse rozwoju oraz lepszej przyszłości.

Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. Mamy nadzieję, że praca w oświacie przyniesie Państwu poczucie spełnienia i dostarczy wielu radości
i niezapomnianych chwil. Czytaj dalej…


Informacja

W nawiązaniu do pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informujemy, iż z powodu istotnego wzrostu liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski oraz pogorszenia się sytuacji epizootycznej na terytorium innych krajów trzecich sąsiadujących z Polską, zwiększyło się znacznie ryzyko przeniesienia tej choroby na teren naszego województwa. Choroba afrykańskiego pomoru świń rozwija się zwiększając obszar występowania.

Według informacji Głównego Lekarza Weterynarii na terenie Polski w roku 2016 odnotowano 20 przypadków zachorowań u świń i aż 112 przypadków ASF u dzików.

W związku z powyższym informujemy, iż w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej, w których zawarto podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze sfer wyznaczonych w związku z wystąpienie ASF na terenie kraju. Dane w tym zakresie są umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl


Łódzkie Regionalne Targi Pracy

W związku z olbrzymim zapotrzebowaniem na pracowników na lokalnym, łódzkim rynku pracy, Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi postanowili zorganizować pierwszą edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy, na które zostali zaproszeni kluczowi łódzcy inwestorzy pozostający pod opieką Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2016 r. w Hali Expo – Łódź, przy  al. Politechniki 4.

Celem wydarzenia jest przedstawienie mieszkańcom Miasta i aglomeracji łódzkiej kompleksowej, aktualnej oferty lokalnego rynku pracy, z kolei inwestorzy – wystawcy otrzymają unikalne w skali kraju narzędzia rekrutacyjne – Łódzkie Regionalne Targi Pracy, które to będą skierowane zarówno do bezrobotnych w formule obowiązkowej „Giełdy pracy”, jak i pracowników chcących zorientować się w swojej pozycji na rynku. Łódź osiągnęła rekordowo niski poziom bezrobocia – poniżej 9%, co powoduje, że pozycja pracownika jest silna, jak nigdy dotąd.

Czytaj dalej…

źródło: http://www.targi.lodz.pl

Pilarki dla OSP Dobroń

hhW miniony poniedziałek, 10 października, w Strażnicy OSP w Dobroniu miało miejsce oficjalne przekazanie dwóch pilarek w ramach zadania „Niesienie pomocy środowisku i  ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup 2 pilarek do drewna dla gminy Dobroń”. Koszt to 7.380,00  zł, zakup współfinansowany przez Powiat Pabianice.

Czytaj dalej…


Strona 33 z 145« Pierwsza...1020...3132333435...405060...Ostatnia »