Umowy na dotacje „Sołectwo na plus”

13 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Dotację otrzymały sołectwa:

Orpelów – na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów”. W ramach projektu zakupiony zostanie namiot ogrodowy oraz zestawy ogrodowe tj. stoły i ławki. Zorganizowany zostanie również piknik sołecki.

Mogilno Małe – na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej”. W ramach projektu zakupione zostaną stoły oraz przeprowadzone zostaną warsztaty pt. „Mydełkowy zawrót głowy”.

Róża – na zadanie pn. „Plac zabaw – miejsce integracji w sołectwie”.

Chechło – na zadanie pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej”.

Wszystkie ww. sołectwa otrzymały po 10 000,00 zł.


Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń

W lipcu br. zakończyły się prace związane z budową dwóch nowych odcinków oświetlenia ulicznego oraz przebudowy istniejącej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze względu na kolizję z chodnikiem dla ruchu pieszego. Nowe linie oświetlenia ulicznego zostały wybudowane w miejscowości Wymysłów Piaski oraz w miejscowości Mogilno Duże, zaś przebudowa istniejącej napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Orpelów.

W ramach budowy inwestycji wykonano łącznie ok. 771,0 m linii oświetlenia ulicznego w tym:
– ok. 560,0 m w miejscowości Wymysłów Piaski (wybudowano 15 słupów oświetlenia ulicznego);
– ok. 211,0 m w miejscowości Mogilno Duże (wybudowano 5 słupów oświetlenia ulicznego).

Natomiast w miejscowości Orpelów przebudowano 10 słupów oświetlenia ulicznego ze względu na kolizję z chodnikiem poza chodnik przeznaczony dla ruchu pieszego.

Łączny koszt wykonanych robót wynosi 135 444,13 zł w tym:

– w miejscowości Wymysłów Piaski 88 785,18 zł (w tym fundusz sołecki 15 837,03 zł);
– w miejscowości Orpelów 16 299,44 zł.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie oświetlenia nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Dobroń dokumentów zwrotnych od PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Sieradzu.


NSP 2021

Nie czekaj do 30 września br. – na samospis internetowy lub na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz! https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/samospis-obowiazek_strona-nsp-05-1024×688.jpg PAMIĘTAJ – od pierwszego poprawnego logowania do aplikacji masz 14 dni na wypełnienie formularza! https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ https://demo.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations https://spis.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/

Czy muszę się spisać?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Kiedy można się spisać?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy infolinię spisową: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Koordynator NSP 2021
Paulina Kaczmarek


Przebudowa dróg gminnych

kk

Wraz z początkiem lipca 2021 roku Gmina Dobroń ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania przebudowy dróg gminnych. W wyniku rozstrzygnięcia, w dniu 10 sierpnia br., zawarto umowę z firmą WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Porszewicach.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dobroń, obejmująca:

  • przebudowę drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, działka nr 107/1, obręb geodezyjny 0015 Wymysłów Francuski, gm. Dobroń,
  • przebudowa ul. Wrzosowej w Chechle Drugim, dz. nr 383, obr. 0003 Chechło Drugie, gm. Dobroń,
  • przebudowa ul. Cisowej i Modrzewiowej w Dobroniu, dz. nr 905 obr., 0006 gm. Dobroń, stanowiących sieć dróg gminnych wewnętrznych,
  • przebudowa ul. Glinianej w Chechle Drugim, gm. Dobroń, dz. nr 29, 327/3, 17/1, obr. 0003 i 329, gm. Dobroń.

Roboty budowlane na wskazanych drogach obejmują m.in. tyczenie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, wyrównanie nawierzchni, regulację skrzynek do zasów wodociągowych, wykonanie warstwy nawierzchniowej.

Projekt przebudowy drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim objęty jest dofinansowaniem budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, gm. Dobroń”.


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy sali gimnastycznej w Mogilnie

16 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. W wyniku przetargu została wyłoniona firma MRS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

Przypominamy, iż gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w wysokości 61,86 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że ponad 4 mln. zł pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. O przebiegu procedury wyłaniającej projekty do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pisaliśmy tutaj.