Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, parter) w terminie od 13 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

Po weryfikacji formalnej zgłoszeń upubliczniona zostanie lista kandydatów a następnie odbędzie się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie, które będzie trwało 3 tygodnie od daty upublicznienie ww. listy.

Potrzebne informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie ngo.lodzkie.pl


Nie bój się zmian!

kkUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił  konkurs na projekty ułatwiające powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl  

Nie bój się zmian!
Skorzystaj ze wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu dla Łódzkiego.

Jeżeli jesteś osobą, która:
• utraciła pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy
• jest przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy
• zamieszkuje lub pracuje na obszarze województwa łódzkiego

lista poniżej jest dla Ciebie:
http://bit.ly/2j3L5qa


Rozmowa Dnia

11 stycznia w Trzecim programie Telewizji Polskiej, w Rozmowie Dnia, była mowa o środkach unijnych pozyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje. Gościem Magdaleny Michalak był wójt gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak.

Poniżej przedstawiamy materiał filmowy zamieszczony na stronie internetowej TVP ŁÓDŹ.

ff


Koncert Kolęd i Pastorałek

ddW dniu 6 stycznia 2017 r., w Święto Trzech Króli, w kościele pw. Św. Wojciecha w Dobroniu odbył się „Koncert Kolęd i Pastorałek” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”.  Pomimo mroźnej pogody, licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy, mieli okazję wysłuchać sześciu najładniejszych polskich kolęd i pastorałek.  Na koniec koncertu, w imieniu całego Zespołu, pan Jan Musiał złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne i „sypnął groszem” na szczęście!

Czytaj dalej…


UWAGA ! TRUJĄCE POWIETRZE !

Szanowni mieszkańcy,

w związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych w naszym regionie zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie www.powietrze.lodzkie.pl oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 lub ogólnej prognozy jakości powietrza dla kraju.

W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza wskazanym jest stosowanie się do szczegółowych zaleceń dostępnych na stronie www.powietrze.lodzkie.pl/zalecenia.

Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach przydomowych. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w miejscach nie przeznaczonych do ich utylizacji, mieszkańcom grożą sankcje karne – grzywna lub areszt.


Koncert Noworoczny Dobrońskiego Centrum Kultury

gg

W minioną sobotę, 7 stycznia, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dobroniu odbył się Koncert Noworoczny zorganizowany przez Dobrońskie Centrum Kultury. Goście koncertu w ciągu dwugodzinnej zabawy mieli okazję usłyszeć lokalne zespoły – covery popularnych piosenek rozrywkowych w wykonaniu zespołu „‚Czaders”, Volare, a także muzykę graną przez Orkiestrę Dętą czy Chór Lutnia. Licznie zgromadzeni na sali rodzice podziwiali swoje pociechy tańczące w zespole Fresh Move, a także Zespole Pieśni i Tańca „Dobroń”, który przedstawił sekcję zarówno dziecięcą, młodzieżową jak i dorosłą.

Czytaj dalej…


Strona 41 z 159« Pierwsza...102030...3940414243...506070...Ostatnia »