Ostrzeżenia metrologiczne

jj

Opis: Spodziewane są ciągłe opady deszczu o umiarkowanym i dużym natężeniu. W prognozowanym okresie może spaść średnio od 25 do 50 mm deszczu, jednak lokalnie sumy opadów mogą dochodzić do 70 mm.

Zagrożenia: Opady mogą powodować wzrost poziomu wód w rzekach, przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz lokalne podtopienia, zwłaszcza w obniżeniach terenu. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym.

źródło: twojapogoda.pl

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br.

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
termin: 28 kwietnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl/spotkanie-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-zit.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdujących się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Katarzyna Jurczuk
Specjalista w Zespole ds. projektów EFS
Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
Al. Kościuszki 59/61
Tel. 42 233 54 96

ARiMR Pabianice

kk

Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Więcej informacji tutaj.

Agencja informuje o wydłużonych godzinach pracy w poszczególnych dniach, które ułatwią Państwu dostarczenie ww. wniosków.


Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.

Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Pomoc w wypełnieniu wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu w poniedziałki w godz. 9:00 – 13:00.

Czytaj dalej…


Święto Konstytucji

zz

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu oraz Wójt Gminy Dobroń mają zaszczyt zaprosić mieszkańców na gminne uroczystości związane z obchodami święta Konstytucji 3 maja.

Program uroczystości:

810 zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i uczestników uroczystości przed Dobrońskim Centrum Kultury,
820   przemarsz uczestników obchodów do kościoła parafialnego,
830   uroczysta msza święta,
– po mszy świętej uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku na placu kościelnym,
– przemarsz na ul W. Witosa,  
– zakończenie uroczystości.        

Prosimy o udział pocztów sztandarowych


Bezpłatne czipowanie psów w roku 2017

ff

Mieszkańcy Gminy Dobroń do 15 grudnia 2017 roku mogą skorzystać z akcji bezpłatnego czipowania.

Zapraszamy zwierzaki, które ukończyły 12 tydzień życia, posiadają aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, a ich właściciele mieszkają na terenie gminy Dobroń!

Chętnych do skorzystania z akcji zapraszamy do gabinetu Weterynaryjnego w Dobroniu, ul. Wrocławska 11B, 95-082 Dobroń z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem oraz dowodem osobistym właściciela.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, bud. B, pok. 3 –tel. 43 67 726 83 , 67 72 130 w. 141.

Pobierz oświadczenie