Kolejny sukces w gminie Dobroń

Wraz z końcem grudnia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został złożony wniosek gminy Dobroń o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami w m. Przygoń”. Koszt realizacji operacji to 2 533 137 zł, a poziom wnioskowanego dofinansowania to 63,63%, czyli 1 266 645 zł.

Czytaj dalej…


Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

ff

Rusza piętnasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i   inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Czytaj dalej…


Wnioski o pomoc ws. ptasiej grypy

Od dziś do końca miesiąca można ubiegać się o pomoc z budżetu państwa w związku z wystąpieniem w okolicy ptasiej grypy. Chodzi o hodowców drobiu utrzymujących swoje stada w promieniu 10 kilometrów od ogniska choroby. Wnioski o wsparcie przyjmować będą oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj dalej…


Konkurs fotograficzny grupy Ldzań-Grabia „Sekrety natury”

Podglądanie nie musi być grzechem, może przynieść radość i nagrodę. Zachęcamy młodzież szkół gminy Dobroń do wzięcia udziału w konkursie „Sekrety natury”. Natura doliny rzeki Grabi kryje w sobie wiele tajemnic. Świat roślin i zwierząt, który w pośpiechu mijamy może okazać się wręcz intrygujący. Podpatrujcie więc, co ważne nie przeszkadzając, i utrwalajcie na fotografiach.

Fotografie opatrzone godłem w formacie 10×15 cm w ilości do 5 sztuk jednego autora, należy dostarczyć do Dobrońskiego Centrum Kultury do końca września 2017 roku. Zwycięzca oprócz nagrody rzeczowej zostanie nagrodzony udziałem w wystawie grupy Ldzań-Grabia, proszony też będzie o dostarczenie zdjęć w formacie 30×40 cm. Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Janusz Ziarnik

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, parter) w terminie od 13 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

Po weryfikacji formalnej zgłoszeń upubliczniona zostanie lista kandydatów a następnie odbędzie się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie, które będzie trwało 3 tygodnie od daty upublicznienie ww. listy.

Potrzebne informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie ngo.lodzkie.pl