Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Dobroń

Bardzo gorąco dziękuję za okazane mi zaufanie i ponowny wybór na Wójta Gminy Dobroń. Dziękuję, że tak licznie wzięliście udział w wyborach i oddaliście na mnie swój głos. Uzyskany wynik traktuję jako zobowiązanie do dalszej wytrwałej pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej wspólnej samorządowej ojczyzny. Będę, tak jak dotychczas, uważnie wsłuchiwał się w Państwa głosy i wspólnie z Wami oraz wybranymi Radnymi Rady Gminy Dobroń skutecznie pracował w celu realizacji Waszych oczekiwań w sferze zaspokajania potrzeb naszej wspólnoty samorządowej. Proszę Was o dalsze wsparcie i aktywne uczestnictwo w urzeczywistnianiu wizji wszechstronnego rozwoju Gminy Dobroń. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem uczynimy naszą Gminę piękniejszą i zasobniejszą. Dziękuję także tym, którzy w tych wyborach oddali głos na mojego kontrkandydata. Szanuję to święte prawo demokracji i proszę Was o aktywny udział w pracy na rzecz dobra wspólnego. Ze swej strony deklaruję otwartość i wolę współdziałania. Dobro mieszkańców Gminy jest i pozostanie moim nadrzędnym celem, niezależnie od różnic w poglądach na kierunki i formy realizacji tego celu.

Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję
Z wyrazami szacunku

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń


Wybory samorządowe 2018 – Podziękowania

Szanowni Państwo

Zakończyły się wybory samorządowe, przeprowadzone w naszej Gminie Dobroń w dniu 21 października 2018 roku. W ich wyniku Wójtem na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy Wójt, Pan Robert Jarzębakuzyskując 2.931 głosów, to jest 81, 62 %.  W związku z takim wynikiem wyborczym, nie będzie konieczności przeprowadzania powtórnego głosowania. Mieszkańcy wybrali także 15 radnych Rady Gminy w Dobroniu. Szczegółowe wyniki wyborów, wybranych osobach, uzyskanych głosach i inne informacje dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/100804#results_vote_elect_mayor_round_1

Sprawne przeprowadzenie wyborów w naszej Gminie było możliwe dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu wielu ludzi, którym w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Szczególne podziękowania składam Gminnej Komisji Wyborczej oraz Obwodowym Komisjom Wyborczym. W obecnych wyborach w tych komisjach pracowało prawie 120 osób. Musieli oni uczestniczyć w szkoleniach i czynnościach komisji przed wyborami oraz w dniu wyborów i w nocy po zamknięciu lokali wyborczych. Gminna Komisja Wyborcza zakończyła swoją pracę w poniedziałek 22 października 2018 r. o godz. 9.00. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Dobroniu oraz jednostek organizacyjnych, za pracę na rzecz dobrego przygotowania i sprawnego przeprowadzenia aktu głosowania. Dużego wysiłku wymagało odpowiednie urządzenie lokali wyborczych, przygotowanie i dystrybucja obwieszczeń urzędowych, przygotowanie i zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie spisu wyborców. Dziękuję za pracę przy obsłudze elektronicznego systemu Wsparcia Organów Wyborczych, co bardzo pomogło komisjom w prawidłowym ustaleniu wyników głosowania i sporządzeniu protokołów końcowych.

Wybory przebiegły w naszej gminie bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła 59,8 % i była wyższa niż średnia w kraju. Dziękuję tym wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach i tym samym przyczynili się do umacniania demokratycznych form udziału w sprawowaniu władzy. Życzę Państwu satysfakcji z dokonanych wyborów i zachęcam do aktywnego udziału w kolejnych, czekających nas w najbliższych latach kampaniach wyborczych.

Mirosław Rżanek

Sekretarz Gminy Dobroń


Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty w Gminie Dobroń. Dziękujemy za Waszą odpowiedzialność, za upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

To Nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności z ogromną pasją i zaangażowaniem kształtują umysły i serca młodych ludzi.
Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom obsługi składamy najserdeczniejsze życzenia radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

         Wójt Gminy                 Przewodniczący Rady Gminy
Robert Jarzębak                            Janusz Szerffel


Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ  

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej   dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

18.10.2018r. godz. 9-14 Dobroń (stacja 3-1445) ul.  Akacjowa, Jarzębinowa, Kaczeńcowa, Kwiatowa, Pabianicka, Sienkiewicza, Torowa, Wrocławska, Wrzosowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

    Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.