Egzaminy ósmoklasistów!

kk
Dziś rozpoczęły się egzaminy uczniów 8 klas, które potrwają do 18 czerwca. Przed ósmoklasistami najpierw testy z języka polskiego, jutro matematyczne łamigłówki a w czwartek sprawdzian umiejętności z języka obcego. Egzaminy stanowią podsumowanie dotychczasowej nauki oraz otwierają kolejny etap edukacyjny naszej młodzieży.
 
Życzymy powodzenia i połamania piór!

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Dobroń – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w terminie
 od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dobroń.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • zamieszkiwać na terenie gminy Dobroń,
  • posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,
  • złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe)

Powołanie rachmistrza spisowego

Rachmistrz spisowy będzie powoływany przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie
od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
w Urzędzie Gminy w Dobroniu,
w godzinach pracy urzędu.

Dla gminy Dobroń wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 2 rachmistrzów.

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Robert Jarzębak


Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego gmina Dobroń

W wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Głosować korespondencyjnie można również za granicą. Głosowania za granicą nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych do przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II za pośrednictwem Urzędu Gminy Dobroń najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu gminy najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

Czytaj dalej…


Zasady przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych – Dobroń

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie gminy Dobroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

ZGŁOSZENIE kandydatów do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej należy dokonać do dnia 12 czerwca 2020 roku w godz. pracy Urzędu Gminy w Dobroniu tj. do godz. 15.30.    

Zgłoszenie można przesłać e-mailem na adres radagminy@dobron.ug.gov.pl lub w formie skanu.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

Oryginały zgłoszenia należy koniecznie przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić je do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, oznaczając kopertę napisem „Zgłoszenie do OKW”. 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem na wskazany e-mail dopuszcza się:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów a nie przez pełnomocnika wyborczego;   
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby zgłaszającej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 43 6772 130 wew. 122


Powszechny Spis Rolny 2020!

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

16.06.2020r. godz. 8-16 Wymysłów Francuski (stacja: 3-2078)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.