Planowana przerwa w dostawie wody

                            Szanowni mieszkańcy gminy Dobroń,

W związku z koniecznością dokonania pilnych prac konserwacyjnych na stacji  uzdatniania wody w Markówce w dniu 05.07.2019 r. (piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Przerwa dostaw wody nastąpi od godz. 2200  w dniu 05 lipca do godz. 0200  w dniu 06 lipca 2019 r.

Prosimy o zabezpieczenie dla siebie niezbędnej ilości wody na wspomniany okres.

Za utrudnienia przepraszamy.


20 Kolory Polski!

 

DOBROŃ
kościół pw. św. Wojciecha, ul. Sienkiewicza 41
7 lipca br., godz. 19:00

W epoce baroku umiejętności kompozytorskie były równie ważne, jak wykonawcze. Bach zadbał więc, by jego syn Wilhelm Friedmann, dla którego zbiór inwencji i sinfonii powstał, mógł rozwinąć się na obu tych polach. W utworach dał lekcje śpiewności, różnych rodzajów kontrapunktu, prowadzenia głosów i artykulacji. Obecnie są one cenione jako wybitne przykłady faktury polifonicznej ujęte w lapidarną, zwięzłą formę.
Własną interpretację kompletu Bachowskich inwencji oraz sinfonii pianista i kompozytor Aleksander Dębicz zawarł na swoim trzecim albumie (2018, nominacja do Fryderyka 2019). Całości dopełniają autorskie kompozycje inspirowane Bachem i muzyką hip-hopową. Połączenie to niecodzienne, ale Dębicz słynie z przełamywania tendencji i żonglowania stylami. Pianista jest świetnym interpretato­rem muzyki klasycznej, a jednocześnie zdolnym improwizatorem i kompozytorem. Podkreśla, że za­niedbywana praktyka improwizacji jest dla artysty najlepszym środkiem wyrazu. Zmianę podejścia do sztuki wyraża współpracując z DJ-ami i grafikami. Zwyciężył na odbywającym się w Łodzi Transatlan­tyk Instant Composition Contest – konkursie symultanicznej improwizacji do filmu (2013).
Bachowskie inwencje i sinfonie w wykonaniu Dębicza to zbiór emocjonalnie skondensowanych afory­zmów. Jak objaśniał artysta, „każda z 30 miniatur ma swój niepowtarzalny charakter i bardzo suge­stywną emocję, co starałem się wydobyć w mojej interpretacji”.

Wykonawca:
Aleksander Dębicz – fortepian

Program:
Improwizacje Aleksandra Dębicza wokół Inwencji oraz Sinfonii BWV 772-801
J.S. Bacha

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE (Park Gminny, ul. Sienkiewicza 58 /17.00)
– koncert orkiestry dętej z Dobronia wraz z grupą dziecięcą
– degustacja potraw kuchni regionalnej (Koło Gospodyń Wiejskich)

Trasa wycieczki:

Łódź – Bełchatów – Kleszczów – Żłobnica – Ldzań – Dobroń – Łódź.
Wyjazd o godz. 11.00
Więcej informacji na stronie ROTWŁ

Czytaj dalej…


20 Kolory Polski!

20 lat „Kolorów Polski” – 100 lat województwa

W miesiącach wakacyjnych Filharmonia Łódzka już po raz dwudziesty zaprosi mieszkańców regionu łódzkiego do wędrowania szlakiem festiwalu „Kolory Polski”. Jubileuszowa odsłona festiwalu pełna jest nie tylko muzycznych atrakcji.

„Kolory Polski” to cykl letnich, weekendowych, różnorodnych gatunkowo koncertów, które od wielu lat organizuje Filharmonia Łódzka. Artyści zaproszeni do udziału w festiwalu spotykają się ze słuchaczami w najpiękniejszych zakątkach centralnej Polski. W organizację koncertów i towarzyszących im wydarzeń włączają się liczni partnerzy z domów kultury, samorządów i parafii, gospodarze zabytków i miejskich parków, włodarze miast, a nawet panie z kół gospodyń wiejskich. Na finalny efekt „Kolorów Polski” składa się wysiłek kilkudziesięciu współorganizatorów i setek zaangażowanych w organizację festiwalu mieszkańców województwa. „Kolory Polski” to letnie święto wypełnione nie tylko muzyką, ale także kiermaszami i wystawami, pełne smaków lokalnych potraw przygotowywanych w oparciu o stare receptury. Honorowy Patronat nad całym cyklem objął Marszałek Województwa  Łódzkiego, Pan Grzegorz Schreiber.

– Projektując „Kolory” dbamy, by tak koncerty, jak i ich szczegółowy repertuar, kontekst historyczny miejsca ich organizacji oraz różnorodność atrakcji towarzyszących festiwalowi, budowały obraz wydarzenia pełnego radości
i przyjaźni, wypełnionego klimatem wakacji, a jednocześnie wydarzenia angażującego emocje odbiorców. Fenomenem festiwalu jest społeczność, która tworzyła się wokół festiwalu przez kilkanaście lat, społeczność zbudowana wysiłkiem wszystkich zaangażowanych w jego organizację, ale też wysiłkiem samych melomanów
– podkreśla Tomasz Bęben, Dyrektor Filharmonii Łódzkiej, pomysłodawca „Kolorów Polski”. „Kolory” to nie tylko cykl koncertów kontynuuje. To przestrzeń, w której spotykają się uśmiechnięci ludzie, otwarci na liczne odcienie polskości, jej różnorodność, dumni z niej i cieszący się nią.

Czytaj dalej…


Informacja!

Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą!

Wójt Gminy Dobroń informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, kukurydza, rzepak i rzepik, rośliny strączkowe, łąki drugi pokos, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję – rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja).

Uwaga: szkody będą szacowane tylko na klasie gleby V i VI. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu pok. nr 23 w godz. 800  do 1500 (wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Dobroń lub na stronie internetowej www.dobron.ug.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2019 r.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód

Oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw

Oświadczenie nr_2 o produkcji_zwierzęcej                                                                                                             

Wójt Gminy
(-) Robert Jarzębak


Dotacja dla SP w Chechle!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Chechle

W dniu 12 czerwca 2019 roku zawarta została z Wojewodą Łódzkim umowa na udzielenie dotacji celowej Gminie Dobroń na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chechle w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja w wysokości 4 tys. złotych pozwoli wzbogacić szkolną bibliotekę o nowe pozycje książkowe oraz zwiększy posiadany zasób lektur szkolnych.  


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 611-62-34
e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat:  Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się
od 8 do 18 oC).

Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.

Czytaj dalej…