Odbiór bioodpadów

Szanowni mieszkańcy,

W związku z utrzymującą się temperaturą – 5°C w dniu dzisiejszym nie będzie realizowany odbiór bioodpadów. Odpady są zamarznięte i nie ma możliwości wysypania ich z pojemników. Ewentualne dodatkowe ilości tych odpadów zostaną odebrane w kolejnym terminie.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń rozdz. 5 § 15 pkt 4 odpady biodegradowalne są odbierane co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, przy czym dopuszcza się czasowe zawieszenie wywozów tej frakcji w miesiącach zimowych, gdy temperatura spada poniżej 0° C.

Przepraszamy za utrudnienia


ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU

krasnik-wazna-informacja-dla-sluchaczyOD 1 STYCZNIA 2017 ROKU NASTĄPI ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU  W PONIEDZIAŁKI

Od 1 stycznia 2017 roku tygodniowy rozkład czasu pracy urzędu, będzie następujący:

poniedziałek              800  –  1600
wtorek                        730  –  1530
środa                           730  –  1530
czwartek                    730  –  1530
piątek                         730  –  1530


Nadchodzące wydarzenia

Nadchodzący styczeń niesie z sobą kilka wydarzeń kulturalnych,
na które chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić.
(po kliknięciu nazwy wydarzenia zostaną Państwo przekierowani do plakatu)


1 stycznia 2017 r.

Poezją w Boże Narodzenie

Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha w Dobroniu
godz. 15:30

6 stycznia 2017 r.

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”

Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha w Dobroniu
po mszy św. o godz 12:15


7 stycznia 2017 r.

Koncert Noworoczny Dobrońskiego Centrum Kultury

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Dobroniu
ul. W. Witosa 1a
godz. 15:00

cc
8 stycznia 2017 r.

Koncert Noworoczny w wykonaniu kapeli góralskiej Ciupaga

(laureaci programu Mam Talent)

Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha w Dobroniu
oprawa mszy św. i koncert – godz. 8:15 i 12:15
Kościół Parafialny w Chechle Drugim
koncert po mszy św. – godz 10:30


NOWE STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW

centercrop

NOWE STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW

Wójt Gminy Dobroń zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XXII/172/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 4661) zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. stawki wynoszą:
– 8,00 zł od osoby, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
– 16,00 zł od osoby, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności przypadającym w roku 2017.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia nowej deklaracji. Czytaj dalej…


Szczęśliwego Nowego Roku!

Szanowni Państwo,

nadchodzący Nowy Rok składania do zadumy, przemyśleń
oraz czynienia nowych planów.

W imieniu własnym
oraz pracowników Urzędu Gminy w Dobroniu,
życzymy Państwu, by zbliżający się rok 2017 okazał się jeszcze lepszym od mijającego.

Niech upłynie on Państwu w zdrowiu, uśmiechu
i spokoju.

Życzymy wszelkiej pomyślności, wielu dobrych dni,
realizacji marzeń i owocnych przedsięwzięć.

         Przewodniczący Rady Gminy                 Wójt Gminy Dobroń
         Mieczysław Serwa                                     Robert Jarzębak


Skok w przyszłość

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem zrealizowanym przez pabiaNICE.tv odnośnie dofinansowania projektów gminy Dobroń: budowy przedszkola i sali gimnastycznej w Chechle Drugim i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.