Świetlica z Iskrą

kk

Od połowy września 2016 roku rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna przy Ludowym Klubie Sportowym ISKRA w Dobroniu. Celem realizowanego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Dobroń. W ramach projektu wspieranego przez Gminę Dobroń przewidziano bezpłatne zajęcia terapeutyczne, językowe i sportowe dla grupy 22 dzieci. W programie znalazły się lekcje kulinarne z dożywianiem, pomoc w odrabianiu prac domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy miały dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych.  Zajęcia odbywają się w siedzibie klubu Iskra w Dobroniu przy ul. Sportowej 19A  w poniedziałki i środy w godz.15.30-18.30. Projekt sfinansował Wójt Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak , który w dniu 26 września 2016 roku odwiedził uczestników  świetlicy w towarzystwie Sekretarza Gminy Dobroń Pana Mirosława Rżanka.

Czytaj dalej…


Boisko dla Baryczy

Na sesji 27 września br. Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali o przekazaniu kolejnych 150 000 zł na granty sołeckie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Miło nam poinformować, że jednym z sołectw znajdujących się na liście rezerwowej, które w związku z powiększeniem puli otrzyma dofinansowanie jest sołectwo Barycz. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, nasza miejscowość otrzyma 5000,00 zł dofinansowania na projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia boiska sportowego połączony z organizacją festynu rodzinnego”. Zakupione zostaną bramki i zestaw do koszykówki, wykonane ławki, a następnie zorganizowany piknik rodzinny. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku, przewidywany termin jego zakończenia to listopad.


Prace obserwacyjno-pomiarowe programu monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych

W nawiązaniu do pisma, jakie otrzymaliśmy odnośnie prowadzenia w latach 2016 – 2018 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych prosimy właściwe służby oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarby Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Wykonawcę wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

hg


Równać szanse 2016

kk

16 sierpnia został ogłoszony Regionalny Konkurs Grantowy – to szansa dla bibliotek, domów kultury oraz organizacji pozarządowych na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty powinny być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 roku.

Czytaj dalej…


Fresh Move z medalami

kk

Pierwszy turniej tańca sportowego w sezonie 2016/2017 za nami. 24 września 2016 roku odbyła się w Łodzi Liga Tańca Sportowego. W zawodach wzięło udział ok.110 zawodników. Nasze zawodniczki zaprezentowały się w następujących kat. hip hop, disco dance i po raz pierwszy w jazzie. Praca na obozie sportowym zaowocowała, ale również dwa pierwsze tygodnie września ciężkiej pracy spowodowały, że dziewczęta znalazły się w czołówce najlepszych tancerzy.

Czytaj dalej…


Remont ul. Zielonej w Chechle Drugim

ll

Na wniosek mieszkańców, złożony we wrześniu 2015 roku, 31.417,10 zł pochodzące z funduszu sołeckiego zostało przeznaczone na remont ulicy Zielonej na terenie miejscowości Chechło Drugie. Na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. Zwycięstwa została wykonana nakładka asfaltowa, której łączny koszt to 53.664,90 zł.

Czytaj dalej…


Strona 50 z 161« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »