Wybór realizatora programu zdrowotnego

Zarządzeniem Wójta Gminy Dobroń z dn. 10 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”. Program ten będzie realizowany od 1 marca do 10 grudnia br. przez Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60.


Wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu Kompleksowej termomodernizacji

kk

27 lutego w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”. W wyniku przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o., która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

Przypominamy, iż gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w wysokości 72,22 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że niemal 10 mln z 19,5 planowanych na inwestycję pochodzi z środków zewnętrznych Województwa Łódzkiego. O przebiegu procedury wyłaniającej projekty do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pisaliśmy m.in. tutaj. (przejdź do wpisu)


Święto Gminy Dobroń 2017

Ubiegłoroczne, (D-)Bombowe Dni Dobronia upłynęły przy coverach granych przez polski zespół Trzy Korony, tańcach do włoskich hitów Thomasa Grotto, a na koniec – jako finał wieczoru – śpiewaniu znanych piosenek disco polo, jak O Ela Ela czy Lubię kiedy.

W tym roku Święto Gminy Dobroń przypada na 17 czerwca. Jak co roku, w Parku Gminnym, będziemy mieli okazję posłuchać różnorodnej muzyki.

Czytaj dalej…