VI edycja Konkursu „Ekobelfry”

zz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił VI edycję Konkursu „‚Ekobelfry”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w roku szkolnym 2015/2016.

Regulamin Konkursu Ekobelfry

Zgłoszenie w kategorii Ekobelfer

Zgłoszenie w kategorii Ekoszkoła


Podziękowanie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”

zz

6 maja 2016 r. Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” wystąpił na inauguracji VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów – Przyrodników w Przedborzu.

18 maja 2016 r. otrzymali podziękowanie od Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie za występ, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród przedstawicieli 29 oddziałów PTTK z całej Polski, władz samorządowych Przedborza i Żarnowa oraz wszystkich pozostałych gości.

„Zespół jest wspaniałą wizytówką Waszej gminy i pięknie promuje nie tylko gminę, ale także nasze województwo”


Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji przypadającego na dzień 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego
wszystkim samorządowcom
składamy szczere wyrazy uznania i podziękowania
za zaangażowanie i ciężką pracę

życząc jednocześnie

niesłabnącego zapału i wytrwałości,
pomyślności w realizacji interesów
oraz potrzeb mieszkańców Gminy Dobroń,
a także satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Wierzymy, że dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy
nadchodzące lata będą latami lokalnego rozwoju
i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Wójt Gminy Dobroń                           Przewodniczący Rady Gminy
Robert Jarzębak                                             Mieczysław Serwa


Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy w Dobroniu

zz

W dniu 19 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Chechle odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy w Dobroniu. Obradom Komisji Przewodniczyła Przewodnicząca Pani Hanna Grącka. Tematem przewodnim było zapoznanie Członków Komisji  z planowanymi inwestycjami polegającymi na termomodernizacji istniejącego budynku szkoły oraz budową sali gimnastycznej i przedszkola w systemie budownictwa pasywnego. W obradach Komisji wziął udział Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Serwa oraz Wójt Gminy – Pan Robert Jarzębak, który zapoznał Członków Komisji z planami inwestycyjnymi oraz z ich finansowaniem. Przedstawił najważniejsze rozwiązania techniczne zawarte w opracowanych dokumentacjach.
Czytaj dalej…


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim

Wójt Gminy Dobroń
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle
Chechło Drugie, ul. Lipowa 1, gm. Dobroń

1.1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)    jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)    ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole (szkoła podstawowa);
3)    ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole (szkole podstawowej); Czytaj dalej…


Turniej Piłki Nożnej

Wójt Gminy Dobroń oraz Rada Gminy w Dobroniu
zapraszają do udziału w turnieju piłkarskim drużyn o składzie sześcioosobowym.

Do rozgrywek zapraszamy reprezentacje wszystkich sołectw z terenu gminy Dobroń.

Zgłoszenia prosimy kierować do:

– Pana Tadeusza Różańskiego tel. kom. 882 158 557,

– Pana Janusza Szerffela tel. kom. 606 904 894.

Turniej odbędzie się 12 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00
na boisku Iskry Dobroń.


Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucję Zarządzającą RPO WŁ na lata 2014-2020 Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, przyjętej uchwałą nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016r. oraz mając na uwadze zapisy zawarte w rozdziale V.7 Mechanizmy włączenia społecznego ww. dokumentu, poniżej przedstawiamy Państwu tekst Strategii.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

as

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje swoich odbiorców o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionej miejscowości:

07.06.2016r. godz. 8-17 Ldzań (stacja 3-0579, 3-1238, 3-1913), Ldzań Kolonia (stacja 3-1238), Morgi (stacja 3-1237, 3-1935), Zimne Wody (stacja 3-1239)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta
Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

 


Strona 52 z 152« Pierwsza...102030...5051525354...607080...Ostatnia »