Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Roślina: Czereśnia, Wiśnia
Agrofag: Nasionnica trześniówka

Data publikacji komunikatu: 2016-05-31

Szczegóły:
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania nasionnicy trześniówki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. W połowie maja należy wywiesić żółte pułapki lepowe i na podstawie odłowionych owadów wykonywać zabiegi.
Wylot much rozpoczyna się zazwyczaj w końcu maja lub na początku czerwca, zbiegając się zazwyczaj w czasie z kwitnieniem robinii pseudoakacji i trwa do połowy lipca. Samice składają jaja w miękiszu owoców najczęściej w okolicy szypułki najpierw na owocach odmian wcześnie dojrzewających a następnie na odmianach późniejszych. Owad dorosły to mucha o długości ok. 5 mm z charakterystyczną żółtą tarczką na tułowiu oraz przezroczystymi skrzydłami z ciemnymi poprzecznymi paskami. Objawy żerowania to tzw. „robaczywienie” owoców, które są na ogół lekko wklęśnięte i miękkie. Czytaj dalej…


Studium wykonalności do projektu „Termomodernizacja budynków”

zz

Wójt Gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak, podpisał umowę z firmą PHIN Inwestycje na wykonanie Studium Wykonalności do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach projektu zostanie poddanych termomodernizacji 12 budynków – 6 użyteczności publicznej i 6 komunalnych.


Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta

Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy 1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi działkami, na których wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).
Forma załatwienia sprawy 1) zgłoszenie przez poszkodowanego szkody w formie wniosku, niezwłocznie po jej wystąpieniu;
2) weryfikacja wniosków i wyznaczenie terminu wizji terenowej;
3) oględziny terenu i ustalenie szkód wyrządzonych przez bobry,
sporządzenie protokołu;
4) naliczenie wysokości odszkodowania;
5) wypłata odszkodowania w ramach posiadanych przez RDOŚ w Łodzi środków.
Miejsce złożenia dokumentów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
tel.: 42 66-50-370, fax: 42 66-50-371
e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl
Opłata Brak.
Tryb odwoławczy Odwołanie na drodze powództwa cywilnego do sądu powszechnego.
Uwagi / inne informacje Brak.
Wnioski do pobrania wniosek
oświadczenie do reprezentowania w postępowaniu
oświadczenie do celów podatkowych

Dzień dziecka!

Z okazji przypadającego na 1 czerwca Dnia Dziecka
najmłodszym mieszkańcom naszej gminy
składamy najserdeczniejsze życzenia!

Wszystkim dzieciom,
zarówno tym małym jak i dużym,
życzymy pogodnego uśmiechu na twarzy,
radości z najmniejszych szczegółów,
powodzenia w rozwijaniu pasji i talentów,

spełnienia najskrytszych marzeń i powodzenia w szkole!

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Serwa
Wójt Gminy
Robert Jarzębak

VI edycja Konkursu „Ekobelfry”

zz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił VI edycję Konkursu „‚Ekobelfry”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w roku szkolnym 2015/2016.

Regulamin Konkursu Ekobelfry

Zgłoszenie w kategorii Ekobelfer

Zgłoszenie w kategorii Ekoszkoła


Podziękowanie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”

zz

6 maja 2016 r. Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” wystąpił na inauguracji VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów – Przyrodników w Przedborzu.

18 maja 2016 r. otrzymali podziękowanie od Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie za występ, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród przedstawicieli 29 oddziałów PTTK z całej Polski, władz samorządowych Przedborza i Żarnowa oraz wszystkich pozostałych gości.

„Zespół jest wspaniałą wizytówką Waszej gminy i pięknie promuje nie tylko gminę, ale także nasze województwo”


Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji przypadającego na dzień 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego
wszystkim samorządowcom
składamy szczere wyrazy uznania i podziękowania
za zaangażowanie i ciężką pracę

życząc jednocześnie

niesłabnącego zapału i wytrwałości,
pomyślności w realizacji interesów
oraz potrzeb mieszkańców Gminy Dobroń,
a także satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Wierzymy, że dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy
nadchodzące lata będą latami lokalnego rozwoju
i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Wójt Gminy Dobroń                           Przewodniczący Rady Gminy
Robert Jarzębak                                             Mieczysław Serwa


Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy w Dobroniu

zz

W dniu 19 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Chechle odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy w Dobroniu. Obradom Komisji Przewodniczyła Przewodnicząca Pani Hanna Grącka. Tematem przewodnim było zapoznanie Członków Komisji  z planowanymi inwestycjami polegającymi na termomodernizacji istniejącego budynku szkoły oraz budową sali gimnastycznej i przedszkola w systemie budownictwa pasywnego. W obradach Komisji wziął udział Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Serwa oraz Wójt Gminy – Pan Robert Jarzębak, który zapoznał Członków Komisji z planami inwestycyjnymi oraz z ich finansowaniem. Przedstawił najważniejsze rozwiązania techniczne zawarte w opracowanych dokumentacjach.
Czytaj dalej…


Strona 59 z 159« Pierwsza...102030...5758596061...708090...Ostatnia »