Wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Dobroń

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy w Dobroniu
95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

nazwa stanowiska: podinspektor ds. działalności gospodarczej

wymiar czasu pracy: pełny etat

rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa na czas określony 6 miesięcy, druga umowa na czas określony do 31 maja 2018 roku).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP


Wyniki oceny merytorycznej wniosków ZIT

dd

Kolejno 17 i 23 listopada informowaliśmy o zakończeniu oceny formalnej dwóch wniosków złożonych przez gminę Dobroń w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W miniony piątek, 25 listopada, na stronie rpo.lodzkie.pl opublikowane zostały wyniki ostatniego już etapu – oceny merytorycznej.

Czytaj dalej…


Kompleksowa termomodernizacja budynków

tt
Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Dobroń o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” uzyskał pozytywną ocenę formalną i został dalej przekazany do oceny merytorycznej.


UWAGA

ll

Od dłuższego czasu w całym kraju przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) otrzymują odpłatne oferty kierowane przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”. Do wszelkich ofert tego rodzaju należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są B E Z P Ł A T N E !


Ranking Gmin Wiejskich

ffW Serwisie Samorządowym został opublikowany ranking gmin wiejskich Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, w którym nasza gmina znalazła się na 253 miejscu. (na ponad 1500 w zestawieniu) W tworzeniu rankingu kluczowe znaczenie miały między innymi: wydatki inwestycyjne, w tym środki unijne poprawiające komfort życia mieszkańców, konkurencyjność inwestycyjna, odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków czy saldo migracji.

Wyświetl cały ranking


Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Dobroń


Rozpoczynamy plebiscyt, który ma na celu docenienie pracy, pasji, umiejętności i zaangażowania w rozwój wsi pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich.
Koła gospodyń wiejskich to organizacje, które bez względu na formułę prawną, bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Pomagają mieszkankom wsi w rozwijaniu i prezentowaniu ich umiejętności twórczych, artystycznych oraz zawodowych. Integrują środowisko mieszkanek wsi, wspierają kobiety i ich rodziny.

Czytaj dalej…


Fresh Move na Mistrzostwach Europy

ddZespół taneczny „Fresh Move” w składzie: Karolina Owczarz, Sandra Janeczek, Weronika Socha, Julita Szmytka, Ania Krzysztofik, Agata Szerffel, Nadia Plucińska, Maja Prusisz, Kinga Jasitczak, Amelia Zajączkowska, Oliwia Szmytka, Maria Pawlak, Ania Groblewska w dniach 21-23.10.2016r. wziął udział w Mistrzostwach Europy w Tańcu Sportowym. Podczas 3-dniowych zawodów rywalizowaliśmy z zespołami z Rosji, Włoch, Serbii, Węgier, Ukrainy oraz Słowacji.

Czytaj dalej…


Obchody Święta Niepodległości

kk
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przemarszem uczestników pod pomnik  Nieznanego Żołnierza gdzie odśpiewano Hymn Państwowy, odprawiono modlitwę za poległych i złożono kwiaty. O godzinie 9:15 w Kościele Parafialnym w Dobroniu odbyła się uroczysta msza święta, a po niej koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznej podczas występu chóru  „Lutnia”, zespołu „Volare” i Orkiestry Dętej.

Czytaj dalej…