Piknik Rodzinny w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu

zzz

Jedenastego czerwca br. w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu, odbył się piknik rodzinny. Przedszkolaki wystąpiły w przedstawieniu „Senne marzenia o krajach świata”, prezentując tańce wybranych państw: Brazylii, Hawajów, Kenii, Grecji, Hiszpanii, Rosji i Japonii. Rodzice mogli podziwiać swoje pociechy na deskach sceny rozstawionej w ogrodzie przedszkolnym. Mali artyści ubrani w barwne kostiumy i ucharakteryzowani na wzór mieszkańców danego kraju występowali na tle bogatej scenografii. W przedstawieniu wykorzystano również ciekawe rekwizyty, które nawiązywały do kultury, tradycji, zwyczajów powyższych nacji.

Czytaj dalej…


„Zapomniany Diabeł” Teatru SpokoLeń

zz

Ach co to był za teatr!

W minioną sobotę, 4 czerwca, w Klubie Sportowym „Iskra” Dobroń obyła się premiera przedstawienia „Zapomniany Diabeł” w wykonaniu Teatru SpokoLeń – grupy Gminy Dobroń, prowadzonej przez p. Teresę Dzielską. Zespół łączący pokolenia, stworzony z szesnastu osób w różnym wieku odegrał sztukę czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy.

Czytaj dalej…


Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Roślina: Czereśnia, Wiśnia
Agrofag: Nasionnica trześniówka

Data publikacji komunikatu: 2016-05-31

Szczegóły:
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania nasionnicy trześniówki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. W połowie maja należy wywiesić żółte pułapki lepowe i na podstawie odłowionych owadów wykonywać zabiegi.
Wylot much rozpoczyna się zazwyczaj w końcu maja lub na początku czerwca, zbiegając się zazwyczaj w czasie z kwitnieniem robinii pseudoakacji i trwa do połowy lipca. Samice składają jaja w miękiszu owoców najczęściej w okolicy szypułki najpierw na owocach odmian wcześnie dojrzewających a następnie na odmianach późniejszych. Owad dorosły to mucha o długości ok. 5 mm z charakterystyczną żółtą tarczką na tułowiu oraz przezroczystymi skrzydłami z ciemnymi poprzecznymi paskami. Objawy żerowania to tzw. „robaczywienie” owoców, które są na ogół lekko wklęśnięte i miękkie. Czytaj dalej…


Studium wykonalności do projektu „Termomodernizacja budynków”

zz

Wójt Gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak, podpisał umowę z firmą PHIN Inwestycje na wykonanie Studium Wykonalności do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach projektu zostanie poddanych termomodernizacji 12 budynków – 6 użyteczności publicznej i 6 komunalnych.


Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta

Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy 1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi działkami, na których wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).
Forma załatwienia sprawy 1) zgłoszenie przez poszkodowanego szkody w formie wniosku, niezwłocznie po jej wystąpieniu;
2) weryfikacja wniosków i wyznaczenie terminu wizji terenowej;
3) oględziny terenu i ustalenie szkód wyrządzonych przez bobry,
sporządzenie protokołu;
4) naliczenie wysokości odszkodowania;
5) wypłata odszkodowania w ramach posiadanych przez RDOŚ w Łodzi środków.
Miejsce złożenia dokumentów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
tel.: 42 66-50-370, fax: 42 66-50-371
e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl
Opłata Brak.
Tryb odwoławczy Odwołanie na drodze powództwa cywilnego do sądu powszechnego.
Uwagi / inne informacje Brak.
Wnioski do pobrania wniosek
oświadczenie do reprezentowania w postępowaniu
oświadczenie do celów podatkowych

Dzień dziecka!

Z okazji przypadającego na 1 czerwca Dnia Dziecka
najmłodszym mieszkańcom naszej gminy
składamy najserdeczniejsze życzenia!

Wszystkim dzieciom,
zarówno tym małym jak i dużym,
życzymy pogodnego uśmiechu na twarzy,
radości z najmniejszych szczegółów,
powodzenia w rozwijaniu pasji i talentów,

spełnienia najskrytszych marzeń i powodzenia w szkole!

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Serwa
Wójt Gminy
Robert Jarzębak

Strona 60 z 161« Pierwsza...102030...5859606162...708090...Ostatnia »