Zagospodarowanie skweru w Dobroniu

kk8 sierpnia, w drodze zapytania ofertowego został wybrany wykonawca do projektu pod nazwą Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sienkiewicza w Dobroniu – jest nim firma Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk z Buczku. W miniony wtorek, 16 sierpnia, rozpoczęły się prace związane z nasadzeniami zieleni.

Czytaj dalej…


Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W ramach prac Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju Ministerstwo Rozwoju uruchomiło konsultacje społeczne projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest ona rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów. Projekt Strategii został opublikowany na stronie:

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowa-wizja-rozwoju-polski

Strategia określa nowy model rozwoju, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji u realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwem.

Opinie i sugestie dotyczące projektu Strategii można zgłaszać drogą elektroniczną do dnia 30 września br., poprzez formularz dostępny pod adresem:

https://mr.gov.pl/strony/podstawy-rozwoju-polskiej-gospodarki/przeslij-opinie-o-strategii-odpowiedzialnego-rozwoju


IX Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2016

W dniach 14 – 15 listopada 2016 r. w Łodzi, w ramach cyklicznego wydarzenia jakim jest IX Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2016, odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca współpracy gospodarczej regionów państw grupy V4, w tym relacji z Chinami – krajem o dużym potencjale handlowym i rynkiem zbytu dla producentów z Europy Środowej.

Czytaj dalej…


Informacja dotycząca uboju zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przypomina, że o zamiarze uboju zwierzęcia (bydło, owce, kozy) w gospodarstwie właściciel zobowiązany jest poinformować pisemnie, a w przypadku trzody chlewnej pisemnie lub ustnie, właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii minimum 24 godziny przed dokonaniem uboju. [i]

Czytaj dalej…


Capoeira w Parku Gminnym

gW minioną niedzielę, 7 sierpnia, w Parku Gminnym w Dobroniu odbyły się pierwsze z zaplanowanych na sierpień zajęć capoeiry. Ponad dwudziestoosobowa grupa zebrała się, by wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Trening rozpoczął się od rozgrzewki, pozwalającej poznać się uczestnikom – każdy z nich, podając swoje imię, wymyślał ćwiczenie, które następnie wszyscy dwukrotnie powtarzali. Następnie Cristiano Secao, instruktor capoeiry z UNICAR Łódź, pokazywał zebranym podstawowe figury. Z uśmiechem na ustach uczestnicy próbowali swoich sił w coraz to bardziej rozbudowanym układzie, by na końcu, otoczeni kołem, stoczyć pozorowane walki. Wszystko to z dużą dawką śmiechu. Ostatnie minuty treningu poświęcone były rozmowie z rodowitym Brazylijczykiem. Opowiadał o początkach capoeiry, swoich początkach w tym sporcie, a także życiu w jego kraju i różnicach pomiędzy nim a Polską. Na koniec zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych zajęciach… a może nawet zapisania się od września do szkoły?

Czytaj dalej…