Wymiana wodomierzy

kkUrząd Gminy w Dobroniu informuje, iż w terminie od 18 lipca 2016r. do 30 września 2016r. na terenie naszej gminy będzie prowadzona obowiązkowa, bezpłatna wymiana wodomierzy zainstalowanych na przyłączach wodociągowych.

Wymiana dotyczy urządzeń montowanych w 2011 roku i w latach wcześniejszych.

Prace wykonywane będą przez konserwatorów gminnej sieci wodociągowej posiadających stosowne upoważnienie tj: Daniela Łubisza, Marcina Sobieryna i Rafała Żórawskiego.

Prosimy o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzyw celu dokonania ich wymiany.

Szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroniu tel. 043/67-72-683 w.125, oraz u konserwatorów sieci wodociągowej:

Daniel Łubisz – tel. 507-168-101, Marcin Sobieryn – tel. 501-629-542, Rafał Żórawski – tel. 797-117-778.


Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

03.08.2016r. godz. 11-18 Dobroń (stacja 3-0561, 3-2143) ul. Jarzębinowa, Kaczeńcowa i przyległe, Kolejowa, Łąkowa, 11 Listopada i przyległe, Pabianicka, Polna, Sienkiewicza, Torowa, Wrocławska, Dobroń Duży (stacja 3-1447), Dobroń Mały (stacja 3-1448), Dobroń Żabieniec (stacja 3-1446), Mogilno Duże (stacja 3-0574, 3-1974, 3-1975, 3-1976), Mogilno Małe (stacja 3-0575, 3-1973)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: http://zelt.pl/osd/. Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję


Eko-pracownia dla Dobronia

lkhW tegorocznej turze konkursu „Nasza Eko-pracownia” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Gmina Dobroń ubiegała się o dofinansowanie projektu dla Szkoły Podstawowej w Dobroniu. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 30 czerwca br. nasz wniosek na zadanie pn.: „Poznaję, działam, chronię – ekopracownia w Szkole Podstawowej Jana Pawła II w Dobroniu” został rozpatrzony pozytywnie, a przyznana dotacja wynosi 25 500,00 zł.


Sukces we własnej firmie

Fundacja Funduszy Współpracy ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Sukces we własnej firmie”. Projekt jest realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.  Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Ogłoszenie o rekrutacji
Regulamin rekrutacji

Więcej informacji: www.swwf.pl


Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Kwalifikowalność wydatków w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”.

Spotkania informacyjne odbędą się w Brzezinach: 22 lipca 2016 r. w godz. 9:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 – I piętro;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym pod linkiem http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1035-spotkanie-informacyjne-pn-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-ramach-perspektywy-finansowej-2014-2020

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.


Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Wymysłowie Francuskim

Niespełna miesiąc temu tutaj informowaliśmy Państwa, że na stronie lodzkie.pl została opublikowana lista podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W czwartek, 14 lipca br., wójt Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak podpisał umowę na przebudowę fragmentu drogi w miejscowości Wymysłów Francuski.