Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim

kk

18 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu Wójt Gminy podpisał umowę na termomodernizację trzeciego z budynków przeznaczonych do remontu w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Umowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim przy ul. Lipowej 1 zawarta została z firmą Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i opiewa na kwotę 2 607 600,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia zadania to sierpień 2017, koniec prac – do 15 sierpnia 2018 r.


Nawałnica w Dobroniu

kk

Nawałnica przechodząca przez województwo łódzkie w ubiegłym tygodniu przyniosła masę zniszczeń, z których największe objęły tereny gminy Dobroń i Lutomiersk. Zniszczone zostały tysiące drzew, zerwane przewody elektryczne, dachy domów, w których częściowo uszkodzone zostały dachówki, a w niektórych przypadkach zerwane całe poszycia. Zerwanie przewodów elektrycznych skutkowało również brakiem prądu na skrzyżowaniach i w wielu gospodarstwach domowych.

Czytaj dalej…


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

       Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE PONIOSŁY STRATY W ZAKRESIE USZKODZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE DOBROŃ W CZASIE NAWAŁNICY Z DNIA 10/08/2017r.

Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930) osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego mogą ubiegać się
o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wyżej wymieniony zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowany jako rekompensata za straty spowodowane zdarzeniem losowym, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek przysługuje na remont zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, w których gospodarstwo domowe było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego. Zasiłek nie jest przyznawany na remont budynków w budowie, domów rekreacyjnych i letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych, ani na remont obiektów o innych charakterze niż mieszkalny.

Środki pieniężne pokrywające zasiłki celowe zdarzeń losowych pochodzić będą z budżetu Gminy Dobroń. Czytaj dalej…


Strona 7 z 144« Pierwsza...56789...203040...Ostatnia »